Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto vastaa kriminaalipolitiikan, rikosseuraamusjärjestelmän ja rikoksentorjunnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Osaston tehtävänä on rikosoikeuden ja rikosprosessioikeuden lainvalmistelu. Sille kuuluvat rikoksen uhrin asemaa ja korruption vastaista toimintaa koskevat asiat.

Osastolle kuuluu Rikosseuraamuslaitoksen, Syyttäjälaitoksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin tulosohjaustehtäviä. Myös armahduksia koskevat anomukset ovat osaston asioita.

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston kolme yksikköä ovat: rikoksentorjunta ja seuraamukset, rikosoikeus sekä rikosprosessi.

Osastopäällikkö Ville Hinkkanen.

Rikoksentorjunta ja seuraamukset

yksikön päällikkö Lauri Rautio

Rikosoikeus

yksikön päällikkö (vs.) Jussi Matikkala

Rikosprosessi

yksikön päällikkö Miia Ljungqvist

Osaston yhteystiedot

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto