EU:n rahoitusohjelmat

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman tavoitteena on helpottaa ja tukea oikeudellista yhteistyötä yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Ohjelmasta voidaan rahoittaa mm. tuomareille ja oikeuslaitoksen henkilöstölle tarkoitettua koulutusta sekä toimia, jotka tähtäävät oikeussuojan saatavuuden helpottamiseen, kuten rikoksen uhrien oikeuksien edistämiseen. Lisäksi voidaan tukea aloitteita huumausainepolitiikan alalla.

EU:n perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalla pyritään edistämään esimerkiksi sukupuoleen tai etniseen alkuperään perustuvan syrjintäkiellon tehokasta toteuttamista, ehkäisemään väkivaltaa, suojelemaan lasten oikeuksia sekä edistämään unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien käyttöä.

Nykyisiä rahoitusohjelmia toteutetaan vuosina 2014–2020. Koko ohjelmakaudella oikeusohjelmaan on käytettävissä 378 miljoonaa euroa ja perusoikeusohjelmaan 439 miljoonaa euroa.

Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada mm. koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Komissio julkaisee rahoituksen haettavaksi vuosittain.


Oikeusalan rahoitusohjelmat vuonna 2020 

Lisätietoa vuoden 2020 rahoitusohjelmista Euroopan komission sivuilta (englanniksi)

Rahoitusohjelmista kertova Euroopan komission uutiskirje DG JUSTICE Newsletter on funding opportunities & funded projects (englanniksi)