EU:n rahoitusohjelmat 2021-2027

Oikeusalan EU-rahoitus koostuu vuosina 2021-2027 kahdesta eri rahoitusohjelmasta, jotka ovat: Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot (CERV) sekä Oikeusalan ohjelma. Ohjelmat muodostavat yhdessä EU:n uuden Oikeusalan, perusoikeuksien ja arvojen rahaston, joka edistää EU:n yhteisiä tavoitteita, joita ovat muun muassa ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä vähemmistöihin kuuluvien oikeudet.

CERV-ohjelmalla edistetään EU:n yhteisten arvojen toteutumista sekä perusoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Lisäksi edistetään kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista EU:ssa sekä ehkäistään erityisesti lapsiin, nuoriin ja naisiin sekä muihin haavoittavassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tavoitteisiin pyritään tukemalla eri tasoilla toimivia toimijoita, kuten kansalaisjärjestöjä.

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. 

Ohjelmakaudella 2021-2027 CERV-ohjelmaan on käytettävissä 1 370 miljoonaa euroa ja Oikeusalan ohjelmaan 217 miljoonaa euroa.

Ohjelmista voivat hakea rahoitusta hankkeilleen esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset, oikeus- ja hallintoviranomaiset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta voi saada muun muassa koulutukseen, selvitysten ja tutkimusten tekemiseen, seminaarien ja kampanjoiden järjestämiseen sekä tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Komissio julkaisee rahoituksen haettavaksi vuosittain.

Lue lisää