Henkilö-, perhe- ja perintöoikeus

Henkilöoikeus on oikeustieteessä kehitetty ryhmittely, jonka piiriin luetaan henkilön syntyä, lakkaamista, identifiointia ja itsemääräämisoikeutta koskevat peruskysymykset. Henkilöoikeudellisia kysymyksiä säännellään useissa laeissa lainsäädännön eri alueilla. Tärkeimmät henkilöoikeudelliset lait oikeusministeriön hallinnonalalla koskevat ihmisen nimeä, isyyden määräytymistä, holhousta (edunvalvontaa) ja kuolleeksi julistamista.

Perheoikeus jaetaan avioliitto-oikeuteen ja lapsioikeuteen. Nykyisin puhutaan myös parisuhdeoikeudesta. Tärkeimpiä perheoikeudellisia lakeja ovat avioliittolaki, laki rekisteröidystä parisuhteesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, laki lapseksiottamisesta ja laki lapsen elatuksesta.

Perintöoikeus sääntelee omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman vuoksi. Perintöoikeudelliset säännökset koskevat muun muassa perimysjärjestystä, testamenttia, jäämistön selvittämistä ja perinnönjakoa. Tärkein perintöoikeutta koskeva laki on perintökaari.