Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on lailla perustettu toimielin, jonka tavoitteena on henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus- ja korvauskäytännön yhtenäisyyden edistäminen.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • seurata tuomioistuimissa ja eri korvausjärjestelmissä noudatettavaa korvauskäytäntöä;
  • antaa yleisiä suosituksia kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määristä;
  • tehdä aloitteita henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevissa kysymyksissä.

Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetussa laissa. Yksityiskohtaisempia määräyksiä neuvottelukunnan toiminnasta on henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa.

Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (513/2004)
Asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (1272/2005)

Uudet suositukset julkaistu

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta julkisti uudet suositukset henkilövahinkojen korvaamisesta marraskuussa 2017.  Painettua versiota voi tilata Juvenes Oy:n verkkokaupasta.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2017