Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta on lailla perustettu toimielin, jonka tavoitteena on henkilövahinkojen ja kärsimyksen korvaamista koskevan oikeus- ja korvauskäytännön yhtenäisyyden edistäminen.

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • seurata tuomioistuimissa ja eri korvausjärjestelmissä noudatettavaa korvauskäytäntöä;
  • antaa yleisiä suosituksia kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta sekä kärsimyksestä suoritettavien korvausten määristä;
  • tehdä aloitteita henkilöön kohdistuvien vahinkojen korvaamista koskevissa kysymyksissä.

Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta on säädetty henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetussa laissa. Yksityiskohtaisempia määräyksiä neuvottelukunnan toiminnasta on henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa.

Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (513/2004)
Asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (1272/2005)

Uudet suositukset julkaistu

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta julkisti uudet suositukset henkilövahinkojen korvaamisesta 31.9.2020. 

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositukset 2020

Guidelines of the personal injury commission 2020 (version in English)

Yhteystiedot

Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta
c/o Assi Salminen
Helsingin käräjäoikeus, 4. osasto
Porkkalankatu 13, PL 650, 00181 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Puheenjohtaja, hovioikeuden presidentti Antti Savela, puh. 029 56 41400

Pääsihteeri Assi Salminen, puh. 029 56 44332, 029 56 40500 (vaihde)