Viittomakieliasioiden neuvottelukunta

Viittomakieliasioiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (690/2020) mukaan oikeusministeriön yhteydessä on viittomakieliasioiden neuvottelukunta. Neuvottelukunta on asetettu viittomakielilain (359/2015) tavoitteiden toteutumisen arvioimista varten ja suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja perusoikeuksien edistämiseksi.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomaisten välillä
2) edistää viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista
3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita
4) seurata ja arvioida viittomakielilain sekä viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista.

Valtioneuvosto on asettanut viittomakieliasioiden neuvottelukunnan toimikaudeksi 11.2.2021–10.2.2025.

Hallitusohjelmatavoitteet 2023–2027

Kielipoliittisen ohjelman toimeenpanoa on jatkettava – kielellisiä oikeuksia ei pystytä vahvistamaan lyhyen tähtäimen suunnitelmilla. 

Kuurojen ja viittomakielisten henkilöiden totuus- ja sovintoprosessi on käynnistettävä – työtä ei tule aloittaa alusta, vaan sitä on jatkettava VNK:n työryhmän ehdotusten pohjalta. 

Hyvinvointialueiden tulkkauspalveluita on seurattava ja arvioitava – laadukas viittomakielen tulkkauspalvelu ei ole itsestäänselvyys.

ks. tarkemmin: hallitusohjelmatavoitteet  

Kokoonpano

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Puheenjohtaja:
Yksikön päällikkö, kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö

Varapuheenjohtaja:
Toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry

Johtaja Jaska Siikavirta, sosiaali- ja terveysministeriö
(Hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö)

Opetusneuvos Marjo Vesalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
(Johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö)

Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Anna Wennäkoski, liikenne- ja viestintäministeriö , 
(Neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö)

Johtaja Kaisa Alanne, Kuurojen liitto ry
(Arttu Liikamaa, Kuurojen liitto ry)

Toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka, Finlandssvenska teckenspråkiga rf
(Puheenjohtaja Robin Hänninen, Finlandssvenska teckenspråkiga rf)
        
Toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen, Suomen Kuurosokeat ry
(Järjestöpäällikkö Taru Kaaja, Suomen Kuurosokeat ry)

Yhteystiedot
Oikeusministeriö
Viittomakieliasioiden neuvottelukunta
Eteläesplanadi 10, Helsinki
PL 25, 00023 Valtioneuvosto

Neuvottelukunnan pääsihteeri

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150077   Sähköpostiosoite: