Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Tietoa lautakunnan toiminnasta löytyy lautakunnan omilta verkkosivuilta.

Kokoonpano toimikaudella 1.8.2019-31.7.2023:

Puheenjohtaja:

valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

työtuomioistuinneuvos Outi Anttila, työtuomioistuin (vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Minna Pulkkinen)

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

toiminnanjohtaja Merja Heikkonen, Kynnys ry (toiminnanjohtaja Eeva Tupi, World Federation of the Deaf ry)

käräjätuomari Tatu Hyttinen, Keski-Suomen käräjäoikeus (käräjätuomari Jussi Kivi, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus)

lakimies Paula Ilveskivi, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK (lakimies Pirkko Janas, Suomen Akatemia)

hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (opetusneuvos Satu Elo, opetushallitus)

julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto (tohtorikoulutettava Milka Sormunen, Helsingin yliopisto)

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry (lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry)

johtava asiantuntija Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkosto (yhdenvertaisuussuunnittelija Nitin Sood, Helsingin kaupunki)

kehitys- ja koulutuspäällikkö Husein Muhammed, Arffman Finland Oy (oikeustieteen tohtori Jukka Ahtinen)

julkisoikeuden yliopistonlehtori/hallintotieteiden kandidaattiohjelman johtaja Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto (julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto)

ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulun kaupunki)

ma. esittelijäneuvos Timo Saranpää, korkein oikeus (toimistopäällikkö Elisa Kumpula, tietosuojavaltuutetun toimisto)

erityisasiantuntija Jukka Siro, oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila, oikeusministeriö)