Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Tietoa lautakunnan toiminnasta löytyy lautakunnan omilta verkkosivuilta.

Kokoonpano toimikaudella 17.6.2015-16.6.2019:

Puheenjohtaja:

valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

työtuomioistuimen sihteeri Outi Anttila, työtuomioistuin (vankilan johtaja Samuli Laulumaa, Hämeenlinnan vankila)

Jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

sosiaalityön professori Timo Harrikari, Helsingin yliopisto (opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö)

järjestöjohtaja Merja Heikkonen, Näkövammaisten Keskusliitto ry (lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry)

lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK)

hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (hallintopäällikkö Laura Niinimaa, Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto)

julkisoikeuden apulaisprofessori Juha Lavapuro, Tampereen yliopisto (kihlakunnansyyttäjä Pasi Pälsi, Salpausselän syyttäjänvirasto)

työlainsäädännön ja työehtosopimuspolitiikan asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lainopillinen lakimies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry)

hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt, Helsingin hovioikeus (kansliapäällikkö Elisa Kumpula, markkinaoikeus)

pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry (sosiaalipsykologian professori Inga Jasinskaja-Lahti, Helsingin yliopisto)

erityisasiantuntija Husein Muhammed, Helsingin kaupunki, elinkeino-osasto (ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue)

lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto (toiminnanjohtaja Elina Castrén, Pakolaisneuvonta ry)

oikeussihteeri Jukka Siro, korkein oikeus (oikeussihteeri Tiina-Liisa Autio, korkein oikeus)

lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila, oikeusministeriö (julkisoikeuden maisteriohjelman johtaja Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto)