Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä jatkaa ministeriöiden välistä poikkihallinnollista yhteistyötä lainvalmistelun kehittämiseksi.

Yhteistyöryhmä seuraa hallituksen lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelmien toteutumista sekä sovittaa tarvittaessa yhteen ministeriöiden näkemyksiä lainvalmistelun kehittämisestä. Työryhmä voi osallistua lainvalmistelun kehittämiseen liittyvien hankkeiden käynnistämiseen, toimeenpanoon ja seurantaan. Lisäksi ryhmä seuraa säädösvalmistelun kehittämistä EU:ssa ja kansainvälisesti. 
Yhteistyöryhmän toiminta tukee kansliapäällikkökokouksen työtä lainvalmistelun kehittämisessä. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja järjestää tarvittaessa erillisiä palavereja ajankohtaisista aiheista.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän ajalle 1.10.2023–30.9.2027. Siihen kuuluu pääasiassa ministeriöiden lainsäädäntöjohtajia tai vastaavia tehtäviä hoitavia virkahenkilöitä.  

Lisätietoja

Susanna Siitonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus Finlex  parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  Puhelin:0295150083   Sähköpostiosoite: