Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä

Oikeusministeriö on asettanut ajalle 15.10.2019 – 30.9.2023  lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän jatkamaan poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä lainvalmistelun kehittämiseksi.

Työryhmän tehtävänä on:

  • edistää hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toteutumista
  • seurata lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelman toteutumista
  • edistää lainvalmisteluohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa
  • tehdä aloitteita säädösvalmistelun kehittämisestä
  • arvioida lainvalmistelun yhteensovittamis- ja priorisointitarpeita valtioneuvostotasolla
  • tehdä aloitteita lainvalmisteluun liittyviksi tutkimus- ja selvityshankkeiksi
  • suunnitella ministeriöiden valmistelijoille ja asiantuntijoille tilaisuuksia ajankohtaisista säädösvalmisteluun liittyvistä aiheista
  • toimia aktiivisesti paremman sääntelyn EU- ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi
  • tiivistää kansallisen ja EU:n paremman sääntelyn välistä keskusteluyhteyttä sekä
  • raportoida kansliapäällikkökokoukselle lainvalmistelun yhteensovittamisessa ja laadussa havaituista haasteista ja tehdä ehdotuksia valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämiseksi

Lisätietoja

Susanna Siitonen, yksikönpäällikkö, lainsäädäntöjohtaja 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus 0295150083  


Hanna-Leena Iso-Ketola, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto lainvalmistelun kehittäminen  parempi sääntely  0295150506