Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä

Oikeusministeriö on asettanut 2.11.2015-31.3.2019 ajalle lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän jatkamaan poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä lainvalmistelun kehittämiseksi. Työryhmän toimikautta jatkettiin 31.5.2019 asti.

Työryhmän tehtävänä on:

  • toteuttaa hallitusohjelman kirjausta edistää säädöksille vaihtoehtoisten ohjauskeinojen käytön lisäämistä.
  • toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta säädöspolitiikan ohjauksen selkeyttämisestä. Erityisesti kansallisen ja EU:n paremman sääntelyn keskusteluyhteyttä tiivistetään.
  • toimia keskustelufoorumina paremman sääntelyn kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi. Kehittämisryhmä ottaa kantaa ja esittää tarvittaessa toimenpiteitä, joilla edistetään OECD:n lokakuussa 2015 julkaistun Regulatory Policy Outlookin huomioita Suomen säädösvalmistelun kehittämisen tarpeista.
  • edistää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa.
  • toimia ministeriöiden virkamiesten välisenä keskustelu- ja tiedonjakokanavana lainvalmistelun kehittämisessä.
  • seurata lainvalmisteluoppaiden ja prosessikaavion käytön noudattamista käytännössä.
  • edistää jälkikäteisen vaikutusarvioinnin käyttöönottoa valtioneuvostossa.
  • osallistua tarvittaessa lainvalmistelun koulutusohjelmien kehittämiseen.
  • järjestää lainvalmistelijoille tilaisuuksia ajankohtaisista säädösvalmisteluun liittyvistä aiheista.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Antti Leinonen, 02951 50264([email protected])

Työryhmän sihteeri, erikoissuunnittelija Hanna-Leena Iso-Ketola, 02951 50506 ([email protected])

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän asettamispäätös
Lainvalmistelun
kehittämisen yhteistyöryhmän loppuraportti