Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä

Oikeusministeriö on asettanut ajalle 15.10.2019 – 30.9.2023  lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän jatkamaan poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden välillä lainvalmistelun kehittämiseksi.

Työryhmän tehtävänä on:

  • edistää hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toteutumista
  • seurata lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelman toteutumista
  • edistää lainvalmisteluohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa
  • tehdä aloitteita säädösvalmistelun kehittämisestä
  • arvioida lainvalmistelun yhteensovittamis- ja priorisointitarpeita valtioneuvostotasolla
  • tehdä aloitteita lainvalmisteluun liittyviksi tutkimus- ja selvityshankkeiksi
  • suunnitella ministeriöiden valmistelijoille ja asiantuntijoille tilaisuuksia ajankohtaisista säädösvalmisteluun liittyvistä aiheista
  • toimia aktiivisesti paremman sääntelyn EU- ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi
  • tiivistää kansallisen ja EU:n paremman sääntelyn välistä keskusteluyhteyttä sekä
  • raportoida kansliapäällikkökokoukselle lainvalmistelun yhteensovittamisessa ja laadussa havaituista haasteista ja tehdä ehdotuksia valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämiseksi

Lisätietoja

Susanna Siitonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Esikunta, Lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus Finlex  parempi sääntely  säädösvalmistelun kehittäminen  0295150083  


Hanna-Leena Iso-Ketola, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto lainvalmistelun kehittäminen  parempi sääntely  0295150506