Kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoistoiminta

Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edistämiseksi oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

KANE oikeusministeriön sivuilla

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Oikeusministeriö toimii vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministeriönä.

Vapaaehtoistyötä koskevia ohjeita (Suomi.fi) 

Työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä (Suomi.fi)

Yhteystiedot

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Esikunta KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  Puhelin:0295150416   Sähköpostiosoite:


Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  Puhelin:0295150348   Sähköpostiosoite:


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  lasten ja nuorten osallisuus  kansalaisyhteiskunta  KANE  Puhelin:0295150231   Sähköpostiosoite: