Kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoistoiminta

Kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön edistämiseksi oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan.

KANE oikeusministeriön sivuilla

Vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa. Oikeusministeriö toimii vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministeriönä.

Vapaaehtoistyötä koskevia ohjeita (Suomi.fi) 

Työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä (Suomi.fi)

Yhteystiedot

Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  0295150416  


Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  0295150348  


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit 0295150231