Erityisavustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin

Avustuksella tuetaan toistuvasti ja vakavia rikoksia tekeville nuorille suunnattua rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallia kunnissa ja hyvinvointialueilla (OM 2019:26). Tällä hakukierroksella rahoitetaan aikaisemmin Rikoksen ennaltaehkäisy -hankkeessa rahoitettuja pilotteja; koordinoidun ja räätälöidyn tuen kehittämistä lapselle, nuorelle ja perheelle sekä poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamista ja vakiinnuttamista. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Hakuaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 22.3.2023 klo 16:15.

Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 420 000 euroa valtion talousarvion momentilta 25.01.50. Avustus myönnetään vuoden 2023 I lisätalousarvion lisämäärärahasta. Avustus myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Myönnetty rahoitus tulee käyttää huhtikuun 2024 loppuun mennessä. Päätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Saija Sambou, p. 0295 150 352
Erityisasiantuntija Heidi Lind, p. 0295 150 057