Erityisavustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin


AVUSTUKSEN HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT 31.3 KLO 16.15. OLEMME YHTEYDESSÄ KAIKKIIN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ HAKENEISIIN.

Avustuksella tuetaan rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointia kunnissa. Toimintamallissa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Sen tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia ja tukea heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää.

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille perustuu kehittämistyöryhmän ehdotukseen (OM 2019:26). Toimintamallin kohderyhmä on nuoret, joiden on epäilty syyllistyneen useisiin ja vakavampiin rikoksiin. Viranomaisella tai muulla toimijalla on myös voinut herätä erityinen huoli nuoren päihteiden käytöstä tai muusta uhasta, joka lisää syrjäytymisen ja rikosten jatkumisen riskiä. Kohderyhmään voi kuulua myös alle 15-vuotiaita lapsia, jotka eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta voivat tarvita tilanne- ja tarvearvion ja erityisiä palveluita.

Kehittämistyöryhmän (OM 2019:26) ehdotuksen mukaan toimintamallin keskeinen lähtökohta on nuoren tarpeet ja hänen elämäntilanteensa systemaattinen arviointi oikean tuen kohdentamiseksi. Toimintamalliin sisältyy moniammatillinen tuki ja palvelut sekä nuorelle että hänen perheelleen, mahdollisuuksien mukaan yhdessä paikallisessa yksikössä. Viranomaisten välinen monialainen yhteistyö on mallissa keskeistä, tarvittaessa myös järjestöjen suuntaan. Nuoren tilannetta tukevat erityistason palvelut kytketään tarvittaessa malliin.

Kehittämistyöryhmän (OM 2019:26) ehdotuksen keskeinen lähtökohta on, että toimintamallissa kokonaisvastuu nuoren ja perheen tilanteesta kuuluu yhdelle rikoksilla oireilevan lapsen ja nuoren asioihin erikoistuneelle työntekijälle. Lausuntokierros (OM 2019:44) osoitti, että lapsen/nuoren tilanteesta kokonaisvastuussa olevan työntekijän täytyy olla virkavastuulla toimiva sosiaalityöntekijä.  

Rahoitettavan toimintamallin toteutusta ja vaikutuksia arvioidaan hankkeen aikana erillisellä tutkimuksella. Oikeusministeriö tilaa tutkimuksen ja vastaa sen suunnittelusta yhdessä tutkimustahon kanssa. Myös valittavien pilottipaikkakuntien tulee olla mukana tutkimuksen suunnittelussa.

Toimintamallin pilotointia varten varatut valtionavustukset on tarkoitettu kunnille tai kuntayhtymille. Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön ja järjestöjen tarjoamien palvelujen kehittäminen voidaan sisällyttää toimintamallin kustannuksiin. Avustusta kunnat voivat hakea myös yhteistyöhön järjestöjen kanssa ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen voidaan sisällyttää toimintamallin kustannuksiin.

Hakuaika alkaa 16.1.2020 ja päättyy 31.3.2020 klo 16:15. Haussa käytetään hakulomaketta.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa ajalla 2020-2022, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat osana vuosittaista budjettiprosessia.  Päätös tehdään ehdollisena koko hankekaudelle. Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).


Lisätietoja

Yleiset kysymykset hausta: rikoksentorjunta(at)om.fi

Erityisasiantuntija Markus Alanko (hakemiseen ja hakulomakkeisiin liittyvät kysymykset)
02951 50400

Erityisasiantuntija Saija Sambou (haun sisältöihin liittyvät kysymykset) 16.1.2020 alkaen
02951 50352
 

Lisäapuja hakuun
 

Katso 18.12 pidetyn valtionavustusten infotilaisuuden striimi ja esitykset, sekä usein kysytyt kysymykset hausta.