Erityisavustukset rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointiin

Avustuksella tuetaan rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin pilotointia kunnissa. Toimintamallissa rikosprosessiin sovitetaan yhteen eri viranomaisten toiminnot ja muiden, ennaltaehkäiseviä palveluita tuottavien tahojen toimenpiteet koordinoidusti ja yksilön tarpeet huomioiden. Sen tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia ja tukea heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää.

Toimintamalli rikoksilla oireileville nuorille perustuu kehittämistyöryhmän ehdotukseen (OM 2019:26). Toimintamallin keskeinen lähtökohta on, että nuoren ja perheen tilanteen kokonaisvastuu kuuluu yhdelle rikoksilla oireilevan lapsen ja nuoren asioihin erikoistuneelle työntekijälle. Lausuntokierros (OM 2019:44) osoitti, että lapsen/nuoren tilanteesta kokonaisvastuussa olevan työntekijän täytyy olla virkavastuulla toimiva sosiaalityöntekijä.

Toimintamallin pilotointia varten varattu valtionavustus on tarkoitettu kunnille tai kuntayhtymille. Kunnat voivat hakea avustusta myös yhteistyöhön järjestöjen kanssa ja järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen voidaan sisällyttää toimintamallin kustannuksiin.

Avustuksia jaetaan yhteensä noin 1 miljoona euroa vuodessa ajalla 2021–2022, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat osana vuosittaista budjettiprosessia. 

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakuaika on päättynyt ja avustukset myönnetty (ks. alla).

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Saija Sambou, p. 0295 150 352

Erityisasiantuntija Heidi Lind, p. 0295 150 057 (yleiset kysymykset hausta)