Valmiuslaki uudistuu

Valmiuslain uudistus

Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä. Hankkeen tavoitteena on arvioida valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistella uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset.

Uudistuksella tavoitellaan nykyistä selkeämpää ja toimivampaa lainsäädäntöä. Valmiuslain tulee:

  • mahdollistaa vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistaminen
  • tarjota asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet poikkeustilanteiden hallitsemiseksi
  • mahdollistaa oikea-aikaiset päätökset poikkeustilanteissa.

Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus.

Valmiuslain uudistus kestää 3,5ꟷ4 vuotta. Hankkeessa valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2025.

Asiantuntijatyöryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä

Valmistelua tukemaan on asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä 24.3.2022. Oikeusministeriö asettaa piakkoin asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan valmiuslain kokonaisuudistusta.

Yhteystiedot

Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö 0295150060  


Perttu Wasenius, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö valmiuslainsäädäntö  0295150106  


Timo Makkonen, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö 0295150230