Kehittämishankkeita

Oikeusministeriössä on vireillä myös useita kehittämishankkeita, joihin ei ainakaan vielä tässä vaiheessa liity lainvalmistelua.

Kustakin hankkeesta löytyy tietoa sen tavoitteesta ja tehtävästä, hankeen taustasta sekä siihen liittyvistä asiakirjoista ja aikataulusta. Lisäksi sivuilta löytyvät kunkin hankkeen valmistelijan yhteystiedot.