Oikeusministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan linjaukset 

Oikeusministeriön perustehtävänä on huolehtia oikeusvaltion toimivuudesta. EU- ja kansainvälisen toiminnalla tuetaan ministeriön vaikuttavuustavoitteiden – yhdenvertaisten osallistumisoikeuksien, toimintamahdollisuuksia ja vakautta edistävän oikeusjärjestyksen, laadukkaan lainvalmistelun, korkealaatuisen oikeusturvan, rikollisuuden ehkäisyn ja rikosvastuun toteutumisen sekä suunnitelmallisen uudistumisen – saavuttamista.

Oikeusministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteena on voimistaa EU- ja kansainvälistä yhteistyötä oikeusvaltiokehityksen vahvistamiseksi sekä globaalin vastuun edistämiseksi. Yhteistyöllä edistetään myös oikeusministeriön kestävän kehityksen vision 2030 toteutumista.

EU- ja kansainvälisen toiminnan painopisteet

 • Edistämme perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä demokratiaa osallistumalla aktiivisesti EU:n ja kansainvälisten järjestöjen toimiin yhteisten arvojen vahvistamiseksi. Edistämme mahdollistavaa, selkeää ja ennakoitavaa oikeusjärjestystä.
   
 • Osallistumme vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen nojautuvan oikeudellisen yhteistyön kehittämiseen EU:ssa. Painopisteenä on jäsenvaltioiden välisen luottamuksen vahvistaminen, viranomaisyhteistyön tehostaminen ja digitalisaation edistäminen.
   
 • Panostamme monenväliseen oikeusalan ja kansainvälistä oikeusapua koskevaan yhteistyöhön, etenkin YK:ssa, OECD:ssä, Euroopan neuvostossa, Haagin kansainvälisen yksityisoikeuden konferenssissa ja yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivassa kansainvälisessä instituutissa Unidroit’ssa.
   
 • Tuemme EU:n oikeusvaltiovälineiden vahvistamista sekä suotuisaa oikeusvaltiokehitystä erityisesti Suomen ja EU:n lähialueilla muun muassa tarjoamalla asiantuntija-apua, osallistumalla kansainvälisiin hankkeisiin ja toteuttamalla yhteistyöohjelmia.
   
 • Edistämme vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja korruption torjuntaa osallistumalla tehokkaiden, toimivien ja oikeasuhtaisten kansainvälisten työkalujen ja niiden soveltamisen kehittämiseen. Edistämme uhrien oikeuksien toteutumista.
   
 • Kehitämme ja edistämme pohjoismaista oikeusalan yhteistyötä Pohjoismaiden kesken sekä EU:n ja kansainvälisten järjestöjen puitteissa.
   
 • Parannamme valmiuksia toimia vaikuttavasti sekä EU- että kansainvälisillä foorumeilla osaamistamme kehittämällä.