Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma

Kansalliskielistrategia ja kielipoliittinen ohjelma ovat toimintaohjelmia kielellisten oikeuksien edistämiseksi. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan kansalliskielistrategian ja kielipoliittisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan.

Kansalliskielistrategia

Kansalliskielistrategian tavoitteena on turvata se, että Suomessa on jatkossakin kaksi elävää kansalliskieltä. Suomen kielen osalta päätavoitteena on kielen käyttöalan kaventumisen estäminen. Ruotsin kielen osalta tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. 

Strategia sisältää 62 konkreettista toimenpidettä toteutettavaksi eri hallinnonaloilla. Suurin osa toimenpiteistä on vastuutettu ministeriöille, mutta strategia sisältää myös valtioneuvoston suosituksia valtioneuvoston ulkopuolisille toimijoille. 

Kansalliskielistrategia laadittiin pääministeri Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti ja hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä joulukuussa 2021. 

Ensimmäinen kansalliskielistrategia on vuodelta 2012. Se oli kahden elinvoimaisen kansalliskielen strategia, jonka tarkoituksena oli auttaa viranomaisia toteuttamaan kielellisiä perusoikeuksia sekä noudattamaan kieliä koskevaa lainsäädäntöä paremmin. 

Kansalliskielistrategia 2021
Kansalliskielistrategia 2012
Kansalliskielistrategia 2012 toimintasuunnitelma
Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti 2015–2019

Kielipoliittinen ohjelma

Kielipoliittinen ohjelma on ensimmäinen kokonaisvaltainen kielipoliittinen ohjelma, jossa tarkastellaan muiden kotoperäisten kielten kuin kansalliskielten asemaa Suomessa. Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä kesäkuussa 2022. 

Kielipoliittisessa ohjelmassa on huomioitu erityisesti saamen kielet, viittomakielet, romanikieli ja karjalan kieli. Kielipoliittisen ohjelman mukaan valtioneuvosto pyrkii suojaamaan ja vahvistamaan kotoperäisiä kieliä seuraavilla tavoite- ja toimenpidekokonaisuuksilla: kielten asema ja lainsäädäntö, institutionaalinen tuki (karjalan kielen osalta), useamman kielen rekisteröinti väestötietojärjestelmään, kielten opetus, viittomakieliset lapset, kielten huolto ja elvytys ja kielitietoisuus sekä digitaalinen toimintaympäristö. 

Lisäksi kielipoliittinen ohjelma sisältää tahtotilan vähemmistökielten tulevaisuudesta. Sen mukaan kotoperäisiä kieliä tuetaan ja vahvistetaan, vähemmistöryhmässä olevien kieliryhmien oikeuksia kunnioitetaan, Suomen kotoperäiset kielet ovat näkyviä ja niitä sekä niiden käyttäjiä arvostetaan. Kieliä ei aseteta vastakkain ja Suomessa olevaa kielivarantoa hyödynnetään tietoisesti.

Kielipoliittinen ohjelma 2022

Kieli-ilmapiiri

Oikeusministeriö toteutti marras-joulukuussa 2020 kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävän Oma kieli/Eget språk-kampanjan.

Lisätietoja kieli-ilmapiirihankkeesta

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti osoitteeseen kieliasiat-sprakarenden.om(at)gov.fi.

Yhteystiedot

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus kielilainsäädäntö  Puhelin:0295150181   Sähköpostiosoite:


Jasmiina Jokinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150078   Sähköpostiosoite:


Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150077   Sähköpostiosoite:


Emma Borg, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150100   Sähköpostiosoite: