Kunnossapito- ja muutostöitä koskeva osakkaan ilmoitusvelvollisuus ja ilmoituksen käsittelystä perittävät maksut

Lain mukaan osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapito- tai muutostyöstä, joka voi aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Oppaassa kerrotaan, kuka päättää osakkaalta perittävistä maksuista ja kenelle maksut peritään. Siitä selviää myös, mitä töitä ilmoitusvelvollisuus koskee ja mitä maksuja ilmoituksista saa periä. Niin ikään oppaassa selvitetään, miten yksittäisen ilmoituksen käsittelykulut on määritettävä.

Opas kunnossapito- ja muutostöitä koskevasta osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista