Oikeusministeriön julkaisut

Oikeusministeriön julkaisemat julkaisut löytyvät valtioneuvoston Valto-arkistosta vuodesta 2002 lähtien. Julkaisut jaetaan kolmeen teemaan:

Mietintöjä ja lausuntoja

Oikeusministeriön asettamien työryhmien, komiteoiden ja toimikuntien mietinnöt sekä mietintöjen lausuntotiivistelmät.

Selvityksiä ja ohjeita

Eripainoksia, ohjeita, tutkimuksia sekä muita painettuja julkaisuja ja erilaisia selvityksiä.

Toiminta ja hallinto

Pääasiassa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan toimintaan liittyviä selvityksiä.