Oikeusministeriön julkaisut

Oikeusministeriön julkaisemat julkaisut löytyvät valtioneuvoston Valto-arkistosta vuodesta 2002 lähtien. Julkaisut jaetaan kolmeen teemaan:

  • Mietintöjä ja lausuntoja: Oikeusministeriön asettamien työryhmien, komiteoiden ja toimikuntien mietinnöt sekä mietintöjen lausuntotiivistelmät.
  • Selvityksiä ja ohjeita: eripainoksia, ohjeita, tutkimuksia sekä muita painettuja julkaisuja ja erilaisia selvityksiä.
  • Toiminta ja hallinto: pääasiassa oikeusministeriön ja sen hallinnonalan toimintaan liittyviä selvityksiä.