Valtiosääntö

Valtiosäännön alaan kuuluvat ylimpien valtioelinten – erityisesti eduskunnan, tasavallan presidentin ja valtioneuvoston – valinta, toimivalta, päätöksentekomuodot ja keskinäiset suhteet samoin kuin yksilön oikeusaseman perusteet, perusoikeudet sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet.

Oikeusministeriö valmistelee Suomen perustuslain muutokset. Valtiosäännön alaan kuuluvat myös vaalilainsäädäntö sekä keskeinen perusoikeuksia koskeva lainsäädäntö.