Oikeusvaltio Suomi

Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon. Oikeusvaltio ja perusoikeuksien kunnioittaminen ovat Suomen valtiosäännössä vahvistettuja periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös EU:n jäsenenä sekä osana kansainvälisiä velvoitteitaan. 

Oikeusvaltiotyö on työtä, jolla edistetään oikeusvaltioperiaatteen toteutumista sekä kotimaassa että EU- ja kansainvälisenä yhteistyönä. Oikeusvaltioperiaatteen edistäminen on tärkeässä osassa hallitusohjelmassa ja oikeusministeriön strategiassa. 
 

Mikä on oikeusvaltio?

Oikeusvaltio tarkoittaa sitä, että kaikki julkinen valta toimii lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa ja perusoikeuksia sekä on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa. Suomalaisessa oikeusvaltiossa lakien valmistelu, säätäminen ja täytäntöönpano ovat oikeudenmukaisia, avoimen ja hyvän hallinnon mukaisia sekä tehokkaita. 

Oikeusvaltiossa jokainen pääsee julkisiin palveluihin, korruptiota ja vallanväärinkäytöksiä estetään ja ihmiset luottavat viranomaistoimintaan. Oikeusvaltioon kuuluu oikeuksien rinnalla myös yksilöiden velvollisuudet toisiaan sekä yhteiskuntaa kohtaan.

Oikeusministeriö on oikeusvaltion ja demokratian ministeriö

Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa sekä huolehtii demokratian rakenteista ja kansalaisten perusoikeuksista.

Oikeusministeriön strategian mukaisesti perustehtävämme on huolehtia suomalaisen oikeusvaltion toimivuudesta. Oikeusministeriö:

  • edistää demokratian ja perusoikeuksien toteutumista
  • edistää oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumista
  • turvaa hallinnonalansa toimintaedellytykset
  • valmistelee toimialansa lainsäädäntöä
  • kehittää valtioneuvoston lainvalmistelua.

Kestävä oikeusvaltio on myös kestävän kehityksen perusta. Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio vuodelle 2030 on Demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto. 

Oikeusministeriö on sitoutunut edistämään EU- ja kansainvälistä yhteistyötä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi. Tätä työtä ohjaa oikeusministeriön EU- ja kansainvälisen toiminnan linjaukset. Tuemme EU:n oikeusvaltiovälineiden vahvistamista sekä suotuisaa oikeusvaltiokehitystä erityisesti Suomen ja EU:n lähialueilla. EU- ja kansainvälisen toimintamme painopisteenä on edistää perusoikeuksia ja demokratiaa yhteisten arvojen vahvistamiseksi. Lisäksi panostamme oikeudelliseen yhteistyöhön EU:ssa ja monenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön. 

Näin vahvistamme oikeusvaltiota

Yhteystiedot

Marina Venäläinen, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, EU- ja kansainväliset asiat Venäjä-yhteistyö  kansainvälinen yhteistyö, yleiset asiat  Puhelin:0295150236   Sähköpostiosoite: