Informaatio-oikeus

Informaatio-oikeuden alaan kuuluu tietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Oikeusministeriön toimialaan kuuluu erityisesti viranomaisten toiminnan julkisuutta ja henkilötietojen suojaa koskeva yleislainsäädäntö.

Julkisuuslainsäädännössä määritellään oikeus saada tietoja viranomaisten asiakirjoista sekä viranomaisten velvollisuus edistää viranomaisten toiminnan avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Hyvään tiedonhallintatapaan kuuluu muun ohella tietoturvallisuuden kehittäminen.

Henkilötietolailla osoitetaan, milloin henkilötietoja voidaan tallettaa, käyttää, luovuttaa ja muuten käsitellä lainmukaisesti, sekä säännellään rekisteröidyn oikeudet.