Kestävyys- ja vastuullisuustyö oikeusministeriössä

Kestävän kehityksen perusta on kestävä oikeusvaltio. Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio vuodelle 2030 on Demokraattinen, perus- ja ihmisoikeudet turvaava oikeusvaltio sekä kestävä oikeushallinto

Vision mukaan: 

 • Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon, jossa perustuslaki ja kansainväliset sitoumukset antavat vahvan suojan perus- ja ihmisoikeuksille.
 • Oikeusvaltion ytimessä on laadukas, perus- ja ihmisoikeudet turvaava lainsäädäntö, jota sovelletaan riippumattomissa tuomioistuimissa.
 • Suomi on yhdenvertainen.
 • Oikeushallinto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä. 

Oikeusministeriö on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Oikeusministeriön kestävän kehityksen visio tukee  oikeusministeriön strategian tavoitteita.

Jokainen on tärkeä – oikeusministeriön kestävän kehityksen visio ja painopisteet

Tutustu oikeusministeriön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksiin sitoumus2050.fi-sivustolla

Oikeusministeriön vastuullisuusraportit

Oikeusministeriön vastuullisuusraportti vuodesta 2023

Oikeusministeriön vastuullisuusraportti vuodesta 2022

Oikeusministeriön vastuullisuusraportti vuodesta 2021

Kolme painopistealuetta

Oikeusministeriö tekee työtä erityisesti kolmella kestävän kehityksen painopistealueella:

1. Perus- ja ihmisoikeudet turvaava demokraattinen ja yhdenvertainen yhteiskunta

 • Kehitämme demokratiaa ja perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa
 • Tuemme avointa ja yhdenvertaista osallistumista ja hyviä väestösuhteita, vähennämme syrjintää, rasismia ja vihapuhetta
 • Huolehdimme vaalijärjestelmän toimivuudesta

Tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen Tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

2. Toimiva oikeusvaltio

 • Turvaamme oikeuslaitoksen toimintakyvyn ja tuomioiden täytäntöönpanon
 • Luomme oikeuspolitiikan linjoja
 • Kehitämme säädöspolitiikkaa
 • Vähennämme rikollisuutta panostamalla korruption, ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen
 • Vahvistamme oikeuksiin pääsyä ja parannamme rikoksen uhrin asemaa.

Tavoite 5: sukupuolten tasa-arvo Tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

3.  Oikeushallinto on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä 

 • Lisäämme systemaattisesti kestävän kehityksen painopisteiden tunnistamista omassa työssämme
 • Tunnistamme vaikuttavimmat kestävän kehityksen toimet ja toteutamme ne esimerkiksi yhteiskuntasitoumusten avulla
 • Otamme huomioon eri ihmisryhmät oikeushallinnon toiminnassa. Emme jätä ketään jälkeen.
 • Hallinnonalamme hiilijalanjälki on vuonna 2035 on yli 35% pienempi vuoteen 2019 verrattuna (tavoitetta tarkennetaan oikeusministeriön toimitilojen arvioinnin perusteella vuonna 2021).
 • Viestimme aktiivisesti kestävän kehityksen työstämme

5: Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoite 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 13: ilmastotekoja

Tavoite 12: vastuullista kuluttamista

Verkosto koordinoi työtä 

Oikeusministeriössä toimii ministeriön sisäinen kestävyys- ja vastuullisuusverkosto, joka edistää kestävyys- ja vastuullisuustyötä ministeriön kestävän kehityksen vision mukaisesti. Verkosto muun muassa edistää oikeusministeriön hallinnonalan kestävyysajattelua ja vastuullisuutta, koordinoi ministeriössä Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista sekä tukee ja koordinoi valtioneuvostotasoista kestävyystarkastelua ja kestävyysraportointia. 

Yksikönpäällikkö Vava Lunabba toimii oikeusministeriön kestävyys- ja vastuullisuusverkoston puheenjohtajana sekä oikeusministeriön jäsenenä Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa.

Johdon asiantuntija Carola Hautamäki toimii valtioneuvoston kestävän kehityksen koordinaatioverkoston oikeusministeriön jäsenenä.

Lisätietoja

Vava Lunabba, yksikönpäällikkö / neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki kestävä kehitys  Puhelin:0295150120   Sähköpostiosoite:


Carola Hautamäki, johdon asiantuntija 
oikeusministeriö, Esikunta, Johdon tuki kestävä kehitys  hallitusohjelman seuranta  Puhelin:0295150308   Sähköpostiosoite: