Erityisavustukset väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisuuden ehkäisy- ja katkaisupalveluiden kehittämiseen ja palveluiden käytön lisäämiseen

Avustuksilla tuetaan ohjelmien kehittämistä väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen ja palveluiden käytön lisäämistä. Avustuksen myöntämistä edistää, jos ohjelma on todettu vaikuttavaksi kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella ja ohjelma noudattaa Laatukriteerejä väkivallan ehkäisy- ja katkaisutyöhön (OM julkaisuja ja mietintöjä 2022:36). Rahoitusta voidaan myöntää valtionavustuksen jatkorahoituksena aikaisemmin Rikoksen ennaltaehkäisy -hankkeessa rahoitetuille seksuaalirikosten ehkäisy- ja katkaisuhankkeille. Avustukset on tarkoitettu rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 575 000 euroa vuodessa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat osana vuosittaista budjettiprosessia.  Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2024.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakuaika alkaa 8.1.9.2024 ja päättyy 5.2.2024 klo 16:00. Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa -> hakuilmoitukseen

Huom! Hakemuksen täyttäminen edellyttää Suomi.fi-palvelussa annettua valtuutta:
valtionavustusten hakeminen - Haeavustuksia.fi - Valtiokonttori

Jos teillä ei vielä ole Suomi-fi-palvelussa annettuja valtuuksia tai riittäviä valtuuksia hakemusta valmistelevalle henkilölle, se kannattaa tehdä ensimmäiseksi.

Hakuinfo 16.1.2024

Rikollisuuden ehkäisyn avustuksia haetaan nyt ensimmäistä kertaa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Verkkopalvelu kokoaa valtionapuviranomaisten hakuilmoitukset yhteen paikkaan. Hakuilmoituksia voi selata ilman kirjautumista, mutta avustuksen hakijan tulee kirjautua palveluun Suomi.fi-tunnistuksella.

Hakijoille järjestetään Teams-info Haeavustuksia.fi-palvelusta 16. tammikuuta klo 10–11. Info järjestetään suomeksi. Ilmoittautumiset 12.1. mennessä Minna Piispalle. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 15.1. 

Hakuinfon ohjelma
ti 16.1.2024 klo 10.00–11.00

Tilaisuuden avaus: neuvotteleva virkamies Minna Piispa, oikeusministeriö

Uusi hakupalvelu – haeavustuksia.fi: erityisasiantuntija Waltteri Thusberg, Valtiokonttori

 • Valtuudet kuntoon!
 • Uuden järjestelmän käyttö
 • Mistä apua teknisiin kysymyksiin, jos ongelmia kuitenkin ilmenee?

Tervetuloa!

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Minna Piispa, p. 0295 150 223, [email protected]

-----

Selvitys avustusten käytöstä 

Aiemmin myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään erillisellä lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Myönnetyt erityisavustukset

2023

 • Setlementti Tampere ry:lle 94 779 euroa Välitä! -seksuaaliväkivaltatyölle
 • Sexpo-säätiö sr:lle 100 000 euroa SeriE-hankkeelle 
 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 171 738 euroa ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämiseen.

Erityisavustukset – täydentävä haku vuodelle 2022

 • Aseman Lapset ry:lle 75 000 euroa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutusohjelmaan nuorten rikosoireiluun puuttumiseksi
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö sr:lle 132 000 euroa hyvinvointialueille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutuskokonaisuuteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Täydennyshaku 2021–2022

 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 399 994 euroa ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämiseen
 • Setlementti Tampere ry:lle 230 515 euroa kunniaväkivallan tekijöiden kanssa tehtävän kuntouttavan työn kehittämiseen
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö sr:lle 235 000 euroa rikostaustaisten naisten väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävän digitaalisen väkivaltakuntoutusohjelman kehittämiseen
 • Autismisäätiö sr:lle 306 900 euroa neurokirjon piirteitä omaavien väkivaltarikoksista tuomittujen yksilökuntoutusjakson pilotointiin
 • Auralan Setlementti ry:lle 311 310 euroa VI-KA KEIKKA™ VIHAN JA KATKERUUDEN KAHLEISTA -ohjelman pilotointiin.

2020

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle 960 000 euroa kokonaisvaltaisen kuntoutusohjelman rakentamiseen
 • Helsinkimissio ry:lle 147 900 euroa järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista tukevan Exit Krp -toimintamallin laajentamiseen valtakunnalliseksi
 • Kalliolan Setlementti ry:lle 394 605 euroa uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan
 • Kriminaalihuollon tukisäätiölle 163 738 euroa väkivaltarikoksiin syyllistyneiden nuorten kuntouttamiseen ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn sekä 27 036 euroa vuodelle 2020 uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan
 • Setlementti Tampere ry:lle 216 388 euroa Välitä! -seksuaaliväkivaltatyölle
 • Sexpo-säätiö sr:lle 295 000 euroa SeriE-hankkeelle 
 • Vuolle Setlementti ry:lle 309 600 euroa valtionavustusta ulkomaalaistaustaisille ja vähemmistöille suunnattuun väkivaltatyöhön.