Erityisavustukset väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisuuden ehkäisy- ja katkaisupalveluiden kehittämiseen ja palveluiden käytön lisäämiseen

Avustuksilla tuetaan ohjelmien kehittämistä väkivaltarikollisten ja seksuaalirikollisten kuntouttamiseen ja palveluiden käytön lisäämistä. Avustuksen myöntämistä edistää, jos ohjelma on todettu vaikuttavaksi kotimaisella tai kansainvälisellä tutkimuksella ja ohjelma noudattaa Laatukriteerejä väkivallan ehkäisy- ja katkaisutyöhön (OM julkaisuja ja mietintöjä 2022:36). Rahoitusta voidaan myöntää valtionavustuksen jatkorahoituksena aikaisemmin Rikoksen ennaltaehkäisy -hankkeessa rahoitetuille seksuaalirikosten ehkäisy- ja katkaisuhankkeille. Avustukset on tarkoitettu rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille. Erityisavustus myönnetään hankeavustuksena ajallisesti rajattuun kehittämishankkeeseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt (järjestöt, yhdistykset), säätiöt ja kunnat tai kuntayhtymät. Avustuksia ei voida myöntää työryhmille, yksityishenkilöille, oppilaitoksille eikä yhtiöille.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 575 000 euroa vuodessa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat osana vuosittaista budjettiprosessia.  Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2024.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakeminen

Hakuaika alkaa 8.1.9.2024 ja päättyy 5.2.2024 klo 16:00. Avustusta haetaan Haeavustuksia.fi-palvelussa -> hakuilmoitukseen

Vuoden 2024 avustukset on myönnetty.

Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Minna Piispa, p. 0295 150 223, [email protected]

-----

Selvitys avustusten käytöstä 

Aiemmin myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään erillisellä lomakkeella. Selvitykset lähetetään oikeusministeriön kirjaamoon päätöksessä ilmoitetulla diaarinumerolla.

Myönnetyt erityisavustukset

2024

 • Autismisäätiö sr:lle 108 000 euroa Revion-Avo-hankkeeseen
 • Helsinkimissio ry:lle 60 000 euroa Aggredi-Exit hankkeeseen
 • Rikoksettoman elämän tukisäätiö sr:lle 78 075 euroa OMA-Omaehtoisen muutoksen ohjelma 2.0 -hankkeeseen
 • Sexpo-säätiö sr:lle 128 925 euroa SeriE-hankkeeseen
 • Setlementti Tampere ry:lle 100 000 euroa Välitä! tekijätyön hankkeeseen
 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 100 000 euroa Road-hankkeeseen.

2023

 • Setlementti Tampere ry:lle 94 779 euroa Välitä! -seksuaaliväkivaltatyölle
 • Sexpo-säätiö sr:lle 100 000 euroa SeriE-hankkeelle 
 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 171 738 euroa ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämiseen.

Erityisavustukset – täydentävä haku vuodelle 2022

 • Aseman Lapset ry:lle 75 000 euroa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutusohjelmaan nuorten rikosoireiluun puuttumiseksi
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö sr:lle 132 000 euroa hyvinvointialueille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattuun koulutuskokonaisuuteen uusintarikollisuuden vähentämiseksi.

Täydennyshaku 2021–2022

 • Silta-Valmennusyhdistys ry:lle 399 994 euroa ulkomaalaistaustaisten seksuaalirikollisten kuntoutuspolun kehittämiseen
 • Setlementti Tampere ry:lle 230 515 euroa kunniaväkivallan tekijöiden kanssa tehtävän kuntouttavan työn kehittämiseen
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö sr:lle 235 000 euroa rikostaustaisten naisten väkivaltakäyttäytymisen vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tähtäävän digitaalisen väkivaltakuntoutusohjelman kehittämiseen
 • Autismisäätiö sr:lle 306 900 euroa neurokirjon piirteitä omaavien väkivaltarikoksista tuomittujen yksilökuntoutusjakson pilotointiin
 • Auralan Setlementti ry:lle 311 310 euroa VI-KA KEIKKA™ VIHAN JA KATKERUUDEN KAHLEISTA -ohjelman pilotointiin.

2020

 • Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle 960 000 euroa kokonaisvaltaisen kuntoutusohjelman rakentamiseen
 • Helsinkimissio ry:lle 147 900 euroa järjestäytyneestä rikollisuudesta irtautumista tukevan Exit Krp -toimintamallin laajentamiseen valtakunnalliseksi
 • Kalliolan Setlementti ry:lle 394 605 euroa uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan
 • Kriminaalihuollon tukisäätiölle 163 738 euroa väkivaltarikoksiin syyllistyneiden nuorten kuntouttamiseen ja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn sekä 27 036 euroa vuodelle 2020 uuden väkivaltarikoksia ehkäisevän toimintaohjelman hankintaan
 • Setlementti Tampere ry:lle 216 388 euroa Välitä! -seksuaaliväkivaltatyölle
 • Sexpo-säätiö sr:lle 295 000 euroa SeriE-hankkeelle 
 • Vuolle Setlementti ry:lle 309 600 euroa valtionavustusta ulkomaalaistaustaisille ja vähemmistöille suunnattuun väkivaltatyöhön.