Muut kielet

Perustuslain mukaan romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oikeus käyttää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuria kuuluu kaikille kieliryhmille.

Kielellisiä oikeuksia koskevia säännöksiä löytyy muun muassa laissa potilaan oikeuksista ja esitutkintalaissa. Pääperiaatteena on kuitenkin, että viranomaisella ei ole velvollisuutta käyttää muita kieliä kuin suomea tai ruotsia. Viranomaisella voi sen sijaan olla velvollisuus hankkia tulkki kielelle, jota asiakas ymmärtää. Asiakkaalla ei suomea, ruotsia ja saamen kieltä lukuun ottamatta ole subjektiivista oikeutta käyttää omaa kieltään, vaan oikeudet rajoittuvat kieleen, jota asiakas ymmärtää.

Romani

Romaniväestön lukumäärä Suomessa arvioidaan olevan 10 000-12 000, joista kolmasosa puhuu romanikieltä. Romanikieli toimii lähinnä perheen sisäisenä kielenä. Vaikka romaniväestön ensisijainen kieli nykyisin olisikin suomi tai ruotsi, on romanikielellä tärkeä asema romaniväestön kulttuurissa.

Suomen romanikieli on vakavasti uhanalainen kieli. Suomessa puhutaan romanikielen pohjoista murretta, kaaloa. Romanikieltä puhuvien lukumäärän on arvioitu vähentyneen 50 vuoden aikana lähes 40 prosentilla.

Suomen ensimmäisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman osana oikeusministeriössä on tehty selvitys romanien kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Romaniasiain neuvottelukunnasta, sen tehtävistä ja jäsenistä, romanien asemasta Suomessa sekä heidän kielestään ja kulttuuristaan on tietoa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla.

Romaniasiain neuvottelukunta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivulla

Oikeusministeriön selvitys romanien kielellisistä oikeuksista (Selvityksiä ja ohjeita 11/2014)

Tietoa romanikielestä Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla.

Romanikielen kielipoliittinen ohjelma (Kotimaisten kielten keskus, 2009)

Karjalan kieli

Karjala on suomen lähin sukukieli, ja sitä puhutaan Suomessa ja Venäjällä. Karjalan eri kielimuotojen taitajia on yhteensä alle 100 000. Suurin osa karjalan puhujista elää Karjalan tasavallassa ja Sisä-Venäjällä lähinnä Tverin kaupungin pohjoispuolella.

Suomessa karjalan osaajia, lähinnä entisiä rajakarjalaisia ja heidän jälkeläisiään, on arvioitu olevan noin 5000. Suomenkarjalaisia puhujia on arviolta vajaat 3000 ja Venäjän karjalaisalueelta muuttaneita reilut 2000 henkilöä.

Tietoa karjalan kielestä Kotimaisten kielten keskuksen sivuilla

Lisätietoa

Pamela Sarasmo, hallitussihteeri 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus Puhelin:0295150077   Sähköpostiosoite: