Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet

Perustuslaissa taataan jokaisen oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Suomen kansalliskielten, suomen ja ruotsin, osalta on vahvistettu maamme kaksikielisyys. Myös vähemmistöryhmien kielelliset ja kulttuuriset oikeudet nauttivat perustuslain suojaa. Saamelaisilla alkuperäiskansana on perustuslaissa taattu oikeus perinteisiin elinkeinoihinsa, kuten poronhoitoon, metsästykseen ja kalastukseen.