Virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset

Oikeusministeriön VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusministeriön ja eräiden virastojen sopimusalan voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimukset löytyvät alla saavutettavina pdf-tiedostoina. Allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi oikeusministeriön kirjaamosta.

Sopimus on voimassa 1.4.2019–31.3.2020 ja sen voimassaoloa on jatkettu sopimuskaudelle 1.4.2020–28.2.2022.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

Tarkentava virkaehtosopimus 2021

Tarkentava virkaehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 2021