Virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset

Oikeusministeriön VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusministeriön ja eräiden virastojen sopimusalan voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimukset löytyvät alla saavutettavina pdf-tiedostoina. Allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi oikeusministeriön kirjaamosta.

Sopimus on voimassa 1.4.2019–31.3.2020 ja sen voimassaoloa on jatkettu sopimuskausille 1.4.2020–28.2.2022 ja 1.3.2022-28.2.2024.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

Toteamispöytäkirja, palkat 1.6.2022 lukien

Tarkentava virkaehtosopimus 2021

Tarkentava virkaehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 2021