Virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset

Oikeusministeriön VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusministeriön ja eräiden virastojen sopimusalan 250151 M voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen sekä näihin liittyvät muut asiakirjat ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

Tarkentava virkaehtosopimus 2019

Tarkentava VES, allekirjoituspöytäkirja 2019