Virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset

Oikeusministeriön VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusministeriön ja eräiden virastojen sopimusalan voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimukset löytyvät alla saavutettavina pdf-tiedostoina. Allekirjoitetut versiot voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi oikeusministeriön kirjaamosta.

Sopimuksen voimassaoloa on jatkettu viimeksi sopimuskaudelle  1.3.2023-28.2.2025.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

Toteamispöytäkirja, palkat 1.5.2023 lukien

Tarkentava virkaehtosopimus 2021

Tarkentava virkaehtosopimus, allekirjoituspöytäkirja 2021