Virkaehtosopimukset ja työehtosopimukset

Oikeusministeriön VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Oikeusministeriön ja eräiden virastojen sopimusalan 250151 M voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen sekä näihin liittyvät muut asiakirjat ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman oikeusministeriön lupaa.

 

Oikeusministeriötä, Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Tietosuojavaltuutetun toimistoa, Konkurssiasiamiehen toimistoa, Onnettomuustutkintakeskusta, Oikeusrekisterikeskusta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskusta ja Kuluttajariitalautakuntaa koskeva tarkentava virkaehtosopimus 15.3.2012 (pdf, 0.48 Mt)

 

Oikeusministeriötä, Oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Tietosuojavaltuutetun toimistoa, Konkurssiasiamiehen toimistoa, Onnettomuustutkintakeskusta, Oikeusrekisterikeskusta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskusta ja Kuluttujariitalautakuntaa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoittamispöytäkirja 15.3.2012 (pdf, 0.78 Mt)

 

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 3.12.2013 antamien neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin perustuvista neuvotteluista oikeusministeriö ja eräät virastot -sopimusalalla (pdf, 0.85 Mt)

 

Pöytäkirja perustuen valtiovarainministeriön 1.9.2015 antamien neuvottelu- ja sopimusmääräyksiin perustuvista neuvotteluista oikeusministeriö ja eräät virastot -sopimusalalla (pdf, 0.04 Mt)