Yhteystietoja

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö toimii useiden kymmenien siviili- tai rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten mukaisena keskusviranomaisena.

Keskusviranomaisen keskeisiä tehtäviä:

  • lähettää ja vastaanottaa tuomioistuinten ja muiden oikeusviranomaisten pyyntöjä
  • eräissä rajat ylittävissä perheasioissa edustaa hakijaa ja panna vireille menettelyjä
  • yhteensovittaa tarvittaessa Suomen viranomaisten toimintaa
  • neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa sopimusten soveltamisessa
  • osallistua aktiivisesti kansainvälisten sopimusten seurantakokouksiin

Oikeusministeriö, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kansainvälinen oikeusapu

Postiosoite:
PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puh 02951 6001 
Fax 09 1606 7524

Yksikön virastosähköpostiosoite: [email protected] 
Elatusavun kansainvälistä perintää koskevat asiat: [email protected]

Yhteystiedot

Takaisin hakuun