Yhteystietoja

 

Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö toimii useiden kymmenien siviili- tai rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten mukaisena keskusviranomaisena.

Keskusviranomaisen keskeisiä tehtäviä:

  • lähettää ja vastaanottaa tuomioistuinten ja muiden oikeusviranomaisten pyyntöjä
  • eräissä rajat ylittävissä perheasioissa edustaa hakijaa ja panna vireille menettelyjä
  • yhteensovittaa tarvittaessa Suomen viranomaisten toimintaa
  • neuvoa, ohjeistaa ja kouluttaa sopimusten soveltamisessa
  • osallistua aktiivisesti kansainvälisten sopimusten seurantakokouksiin

Oikeusministeriö, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto, kansainvälinen oikeusapu


PL 25, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puh 09 1606 7628
Fax 09 1606 7524
[email protected]

Hallitusneuvos Norros Merja, yksikön päällikkö
puh. 02951 50590
- Suomen ja Venäjän välinen oikeusapu
- verkostot ja työryhmät kv. rikosoikeusavun alalla (EJN, KARI)

Hallitusneuvos Korhonen Juhani
puh. 02951 50208
- kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa
- rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
- tuomittujen siirtäminen

Hallitussihteeri Leppä Maija
puh 02951 50301
- kansainvälinen oikeusapu perheasioissa (lapsikaappaukset, lapsen huolto ja tapaaminen, lastensuojeluasiat)
- kansainvälinen oikeusapu siviiliasioissa (tiedoksianto ja todistelu)
- Euroopan oikeudellinen verkosto siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EJN)

Hallitussihteeri Taina Neira
puh 02951 50070

- kansainvälinen oikeusapu rikosasioissa
- rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
- tuomittujen siirtäminen
- verkostot ja työryhmät kv. rikosoikeusavun alalla (EJN, KARI)
- siviilikriisinhallinta

Hallitussihteeri Rantala Hanna
puh. 02951 50386
- kansainvälinen oikeusapu perheasioissa (lapsikaappaukset, lapsen huolto ja tapaaminen, lastensuojeluasiat)
- oikeusapu ulkomailla käsiteltävässä asiassa

Kansainvälisten asioiden sihteeri Halttunen Anna-Lena
puh. 02951 50364
- kansainvälinen oikeusapu perheasioissa (elatusapuasiat)
- verkkosivujen päivittäminen (Euroopan oikeudellisen verkoston rikosasioissa (EJN) verkkosivut, Euroopan oikeusportaali)

Ylitarkastaja Niemi Tanja
puh. 02951 50464
- kansainvälinen oikeusapu perheasioissa (elatusapuasiat)
- Euroopan oikeudellinen verkosto siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EJN)

Osastosihteeri Rättilä Mimmu
puh 02951 50161
- tiedustelut ja neuvonta kv-tiedoksiantoasioissa