Kysymyksiä ja vastauksia turvallisuusselvityslaista

Turvallisuusselvityslaki (726/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Laista on järjestetty koulutustilaisuuksia sekä julkishallinnolle että yrityksille. Näissä tilaisuuksissa on esitetty kysymyksiä, jotka saattavat askarruttaa laajemminkin lain merkitystä omassa toiminnassaan pohtivia. Näistä ja toimivaltaisille viranomaisille tulleista kysymyksistä vastauksineen on koottu seuraava kysymyksiä ja vastauksia -palsta.

Mukaan ei ole otettu sellaisia kysymyksiä, joista ei säädetä turvallisuusselvityslaissa, vaan jotka ratkeavat esimerkiksi hankintalainsäädännön, virka- ja työlainsäädännön taikka yleisen sopimusoikeuden tai sopimusten perusteella.

Kysymyksiä ja vastauksia on työstetty asiaan liittyvien eri viranomaisten edustajien yhteistyönä. Mukana ovat olleet turvallisuusselvityslain mukaan toimivaltaiset viranomaiset Suojelupoliisi ja pääesikunta sekä Viestintävirasto. Poliisilaitosten puolesta mukana on ollut poliisihallituksen edustus. Valmistelussa ovat olleet mukana myös edustajat sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, ulkoasiainministeriöstä ja oikeusministeriöstä.

Kysymyksiä ja vastauksia turvallisuusselvityslaista