Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on perusoikeus, jonka turvaaminen on keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Perustuslain mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Oikeusministeriön tehtäviin kuuluu yhdenvertaisuuslainsäädännön valmistelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Oikeusministeriön ylläpitämä Yhdenvertaisuus.fi-verkkosivu tarjoaa käytännön työkaluja ja materiaaleja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Yhdenvertaisuuslaissa velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta kuuluu: 

  • viranomaisille
  • koulutuksen järjestäjille
  • varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille
  • työnantajille.

Yhdenvertaisuussuunnittelu on yhdenvertaisuuden edistämisen konkreettinen työkalu. Suunnittelutyössä organisaatio arvioi ja kehittää toimintaansa tavoitteellisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta.   

Oikeusministeriö kehittää yhdenvertaisuussuunnittelun sekä yhdenvertaisuuden arvioinnin ohjeita. Lisäksi oikeusministeriö luo menetelmiä, ylläpitää syrjinnän seurantajärjestelmää ja koordinoi kansallisia syrjinnän vastaisia viestintäkampanjoita. Oikeusministeriö hallinnoi myös yhdenvertaisuuteen liittyviä Euroopan unionin rahoittamia hankkeita. 
 

Käynnissä olevat hankkeet

Oikeusministeriö koordinoi seuraavia yhdenvertaisuuteen liittyviä hankkeita. Hankkeet ovat Euroopan unionin osarahoittamia.

Hyvin suunniteltu -hanke (Well Planned) torjuu rakenteellista syrjintää ja rasismia tehostamalla yhdenvertaisuussuunnittelun käytäntöjä. 

Euroopan unionin osarahoittama

Vertaisina vihaa vastaan -hanke (Peer Action against Hate) vahvistaa viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksia puuttua vihatekoihin ja haitallisiin ennakkoluuloihin.