Etu- ja sukunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena Digi- ja väestötietovirasto. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa Digi- ja väestötietovirasto. 

Etu- ja sukunimilaki löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex-nimisestä tietopankista.

Uusi etu- ja sukunimilaki (946/2017) tuli voimaan 1.1.2019.