Etu- ja sukunimi

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena Digi- ja väestötietovirasto. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa Digi- ja väestötietovirasto.  

Etu- ja sukunimilaki löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex-nimisestä tietopankista.