Nimilautakunta

Etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä seuraa oikeusministeriön hallinnonalalla nimilautakunta. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena Digi- ja väestötietovirasto. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa Digi- ja väestötietovirasto. Nimilautakunta ei voi ottaa ennakolta kantaa yksittäisiin nimiin.

Nimilautakunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa Digi- ja väestötietovirastolle lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa tuomioistuimille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunta voi myös tehdä oikeusministeriölle aloitteita etu- ja sukunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakunnan lausunto on asiantuntijalausunto, joka ei oikeudellisesti sido Digi- ja väestötietovirastoa. Virallisen päätöksen asiassa tekee aina Digi- ja väestötietovirasto.

Etu- ja sukunimilain myötä nimilautakuntakäsittely on rajattu vain sellaisiin ilmoitus- ja hakemusasioihin, joiden käsittelyssä nimilautakunnan tarjoama asiantuntemus on tarpeen, kuten esimerkiksi uudissukunimissä ja sukututkimusasiantuntemusta edellyttämissä suvun nimeen palaamisissa.

Nimilautakunta vastaanotti vuonna 2023 yhteensä noin 1236 lausuntopyyntöä. Lausuntopyynnöt käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

Käsittelyssämme on ruuhkaa.

Seuraavat lautakunnan kokoukset pidetään 23. huhtikuuta ja 28. toukokuuta 2024.

Yhteystiedot:

Nimilautakunta, PL 25 (Eteläesplanadi 10), 00023 Valtioneuvosto

Lautakunnan sihteeri, oikeustieteen maisteri Joanna Grandell, puh. 02956 43510 (puhelinaika ma - ti klo 9.30 - 11.30), sähköposti: nimilautakunta(at)gov.fi. 

Yhteydenotot lautakunnalle pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Nimilautakunnan kokoonpano

Nimilautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimilautakunnan kokoonpano kaudella 2020 - 2024 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

emeritusprofessori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Eeva Attila

Jäsenet:

johtaja Ari Torkkel
(erityisasiantuntija Anne Sänkiaho)
väestötietojen ylläpitokäytännöt

filosofian maisteri Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofian tohtori Tiina Miettinen)
sukututkimus

filosofian tohtori Sirkka Paikkala
(filosofian tohtori Minna Saarelma-Paukkala)
suomen kieli ja nimistöntutkimus

filosofian tohtori Peter Slotte
(filosofian tohtori Maria Vidberg)
ruotsin kieli ja nimistöntutkimus