Nimilautakunta

Etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä seuraa oikeusministeriön hallinnonalalla nimilautakunta. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena maistraatti. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa maistraatti. Nimilautakunta ei voi ottaa ennakolta kantaa yksittäisiin nimiin.

Nimilautakunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa maistraateille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa tuomioistuimille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunta voi myös tehdä oikeusministeriölle aloitteita etu- ja sukunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakunnan lausunto on asiantuntijalausunto, joka ei oikeudellisesti sido maistraattia. Virallisen päätöksen asiassa tekee aina maistraatti.

Etu- ja sukunimilain myötä nimilautakuntakäsittely on rajattu vain sellaisiin ilmoitus- ja hakemusasioihin, joiden käsittelyssä nimilautakunnan tarjoama asiantuntemus on tarpeen, kuten esimerkiksi uudissukunimissä ja sukututkimusasiantuntemusta edellyttämissä suvun nimeen palaamisissa. Uutta etu- ja sukunimilakia sovelletaan ilmoituksiin ja hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 1.1.2019 tai sen jälkeen. Nimilautakunta käsittelee ennen 1.1.2019 vireille tulleet hakemukset vanhan lain mukaisesti. Nimilautakunta vastaanotti vuonna 2018 yhteensä noin 1 100 lausuntopyyntöä. Lausuntopyynnöt käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Seuraavat lautakunnan kokoukset pidetään 15. lokakuuta ja 19. marraskuuta 2019.

Yhteystiedot:

Nimilautakunta, PL 25 (Eteläesplanadi 10), 00023 Valtioneuvosto

Lautakunnan sihteeri, oikeustieteen maisteri Joanna Grandell, puh. 02956 43510 (puhelinaika ma–ti klo 9.30–11.30, suljettu 15.7.-13.8.), sähköposti [email protected]

Yhteydenotot lautakunnalle pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

 

Nimilautakunnan kokoonpano

Nimilautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimilautakunnan kokoonpano kaudella 2015 - 2019 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

professori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas
Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Eeva Attila
 

Jäsenet:

kehityspäällikkö Juha Lempinen
(neuvontalakimies Elina Laitinen)
väestökirjanpito

filosofian maisteri Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofian tohtori Tiina Miettinen)
sukututkimus

filosofian tohtori Sirkka Paikkala
(filosofian tohtori Minna Saarelma-Paukkala)
suomen kieli ja nimistöntutkimus

filosofian tohtori Leila Mattfolk
(filosofian tohtori Peter Slotte)
ruotsin kieli ja nimistöntutkimus