Nimilautakunta

Etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa noudatettua käytäntöä seuraa oikeusministeriön hallinnonalalla nimilautakunta. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Etu- ja sukunimilain mukaan etu- ja sukunimen ilmoittamista ja muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena Digi- ja väestötietovirasto. Nimen ilmoittamista ja muuttamista koskevaa neuvontaa antaa Digi- ja väestötietovirasto. Nimilautakunta ei voi ottaa ennakolta kantaa yksittäisiin nimiin.

Nimilautakunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa Digi- ja väestötietovirastolle lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa tuomioistuimille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Lautakunta voi myös tehdä oikeusministeriölle aloitteita etu- ja sukunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Nimilautakunnan lausunto on asiantuntijalausunto, joka ei oikeudellisesti sido Digi- ja väestötietovirastoa. Virallisen päätöksen asiassa tekee aina Digi- ja väestötietovirasto.

Etu- ja sukunimilain myötä nimilautakuntakäsittely on rajattu vain sellaisiin ilmoitus- ja hakemusasioihin, joiden käsittelyssä nimilautakunnan tarjoama asiantuntemus on tarpeen, kuten esimerkiksi uudissukunimissä ja sukututkimusasiantuntemusta edellyttämissä suvun nimeen palaamisissa. Nimilautakunta vastaanotti vuonna 2019 yhteensä noin 1 100 lausuntopyyntöä. Lausuntopyynnöt käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Seuraavat lautakunnan kokoukset pidetään 9. maaliskuuta ja 20. huhtikuuta 2021.

Yhteystiedot:

Nimilautakunta, PL 25 (Eteläesplanadi 10), 00023 Valtioneuvosto

Lautakunnan sihteeri, oikeustieteen maisteri Joanna Grandell, puh. 02956 43510 (puhelinaika ma - ti klo 9.30 - 11.30), sähköpostin muoto on [email protected]

Yhteydenotot lautakunnalle pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Nimilautakunnan kokoonpano

Nimilautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimilautakunnan kokoonpano kaudella 2020 - 2024 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

emeritusprofessori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Eeva Attila

Jäsenet:

henkikirjoittaja Annamari Rouhe
(neuvontalakimies Sanna-Mari Haapaniemi)
väestötietojen ylläpitokäytännöt

filosofian maisteri Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofian tohtori Tiina Miettinen)
sukututkimus

filosofian tohtori Sirkka Paikkala
(filosofian tohtori Minna Saarelma-Paukkala)
suomen kieli ja nimistöntutkimus

filosofian tohtori Peter Slotte
(filosofian tohtori Maria Vidberg)
ruotsin kieli ja nimistöntutkimus