Nimilautakunta

Etu- ja sukunimen antamisessa noudatettua käytäntöä seuraa oikeusministeriön alainen nimilautakunta. Se on erityinen asiantuntijaviranomainen nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä.

Nimilain mukaan etu- ja sukunimen muuttamista koskevat asiat käsittelee ensimmäisen asteen viranomaisena maistraatti.

Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja suku- ja etunimeä koskevissa asioissa. Nimilautakunta myös seuraa suku- ja etunimeen liittyvissä asioissa noudatettua käytäntöä sekä antaa siitä tietoja tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille. Lisäksi se tekee oikeusministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi. 

Nimilautakuntaan tulee tällä hetkellä noin 80 lausuntopyyntöä kuukaudessa. Käsittelemme lausuntopyynnöt saapumisjärjestyksessä. Seuraavat lautakunnan kokoukset pidetään 13. marraskuuta 2018 ja 11. joulukuuta 2018.

Yhteystiedot: Nimilautakunta, PL 25 (Eteläesplanadi 10), 00023 Valtioneuvosto

Lautakunnan sihteeri, oikeustieteen maisteri Joanna Grandell, puh.02956 43510 (puhelinaika ma - ti klo 9.30 - 11.30), sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi

Yhteydenotot lautakunnalle pyydetään tekemään ensisijaisesti sähköpostitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Nimilautakunta asetetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimilautakunnan kokoonpano kaudella
2015 - 2019 on seuraava (varajäsenet suluissa):

Puheenjohtaja:

professori, oikeustieteen tohtori Urpo Kangas
Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja:

lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen maisteri Eeva Attila
 

Jäsenet:

kehityspäällikkö Juha Lempinen
(neuvontalakimies Elina Laitinen)
väestökirjanpito

filosofian maisteri Pasi Tapani Kuusiluoma
(filosofian tohtori Tiina Miettinen)
sukututkimus

filosofian tohtori Sirkka Paikkala
(filosofian tohtori Minna Saarelma-Paukkala)
suomen kieli ja nimistöntutkimus

filosofian tohtori Leila Mattfolk
(filosofian tohtori Peter Slotte)
ruotsin kieli ja nimistöntutkimus