Demokratiapolitiikka

Valtioneuvoston demokratiapolitiikan tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin sekä edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa vuosille 2019-2023 linjataan, että hallitus käynnistää vuoteen 2025 ulottuvan, hallinnonalat ylittävän demokratiaohjelman. Demokratiaohjelma toimii sateenvarjona eri ministeriöiden demokratiahankkeille. Valtioneuvoston demokratiapolitiikan ja demokratiaohjelman koordinoinnista vastaa oikeusministeriön asettama valtioneuvoston demokratiaverkosto. 

Vuosina 2017-2019 toteutettu Demokratiapoliittinen toimintaohjelma perustui valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamaan demokratiapoliittiseen selontekoon. Osallistumisoikeuksia käsitellään myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoliittisessa toimintaohjelmassa. Näiden osalta työ on sovitettu yhteen demokratiapolitiikan kanssa.

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416