Demokratiapolitiikka

Valtioneuvoston demokratiapolitiikan tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin ajankohtaisiin haasteisiin sekä edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. 

Kansallinen demokratiaohjelma 2025 kattaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Demokratiaohjelma toimii sateenvarjona eri ministeriöiden demokratiahankkeille. Valtioneuvoston demokratiapolitiikan ja demokratiaohjelman koordinoinnista vastaa oikeusministeriön asettama valtioneuvoston demokratiaverkosto. 

Vuosina 2017-2019 toteutettu Demokratiapoliittinen toimintaohjelma perustui valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamaan demokratiapoliittiseen selontekoon. Osallistumisoikeuksia käsitellään myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoliittisessa toimintaohjelmassa. Näiden osalta työ on sovitettu yhteen demokratiapolitiikan kanssa.

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit KANE  kansalaisvaikuttaminen  kansalaisyhteiskunta  kestävä kehitys  demokratiapolitiikka  0295150416