Rikos ja rangaistus

Oikeusministeriö valmistelee rikoslakia ja rangaistusten täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä. Ministeriö ohjaa rangaistusten täytäntöönpanoa, huolehtii syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä sekä vastaa rikoksentorjuntaan liittyvistä tehtävistä. Lisäksi oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin aseman kehittämisestä ja koordinoi korruption torjuntaa.