Rikos ja rangaistus

Oikeusministeriö valmistelee rikoslakia ja rangaistusten täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä. Ministeriö ohjaa rangaistusten täytäntöönpanoa, huolehtii syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittämisestä sekä vastaa rikoksentorjuntaan liittyvistä tehtävistä. Lisäksi oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin aseman kehittämisestä ja koordinoi korruption torjuntaa.

 • Kriminaalipolitiikka »

  Kriminaalipolitiikalla tarkoitetaan laajimmillaan kaikkia niitä toimia, jotka vaikuttavat rikollisuuteen.

 • Rikoksentorjunta »

  Rikoksentorjunnan tavoitteena on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja sekä parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta yhteiskunnassa.

 • Rikosoikeus »

  Rikosoikeus on oikeusjärjestyksen alue, joka sääntelee rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä.

 • Rikosoikeudellinen menettely »

  Rikosasian käsittelyssä on useita vaiheita, esimerkiksi esitutkinta, syyteharkinta ja oikeudenkäynti.

 • Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä »

  Seuraamusjärjestelmän ytimen muodostavat rangaistukset. Yleisiä rangaistuksia ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus.

 • Korruptionvastainen toiminta »

  Oikeusministeriö toimii korruptionvastaisen työn kansallisena koordinaatioviranomaisena, ja osallistuu korruption torjuntaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön.

 • Rikoksen uhrit »

  Oikeusministeriö huolehtii rikoksen uhrin oikeudelliseen asemaan liittyvien lakien valmistelusta ja uhrin aseman yleisestä kehittämisestä toimialallaan.