Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2022/125

« Tasavallan presidentin esittely 9.9.2022 11.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Kansainvälinen yleissopimus kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta (Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta, HE 87/2022 vp) 2. Maailman postiliiton yleissopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 91/2022)

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio