Oikeusministerio.fin saavutettavuusseloste

Sivustoa oikeusministerio.fi koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa oikeusministerio.fi. Tässä selosteessa kerromme sivuston saavutettavuuden tilasta ja mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.  

Saavutettavuuden tila 

Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio lokakuussa 2023. Arvioinnin mukaan sivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Sivustolle tehdään parhaillaan arvioinnissa esiin tulleita saavutettavuuskorjauksia. 

Verkkopalvelun keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: saavutettavuus.om(at)gov.fi. 

Sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole saavutettavia 

Sivun otsikot 

Sivujen otsikkotasojen järjestys internetsivujen html-koodissa (Hypertext Markup Language, hypertekstin merkintäkieli) on osin virheellinen. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille (sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten lukemista helpottava apuohjelma) tyhjinä otsikoina. Sivuilla on ylimääräisiä piilotettuja H1-tason otsikoita. (WCAG 1.3.1) 

Tekstivastineet ja tekstiä esittävät kuvat 

Sivuilla olevien kuvien vaihtoehtoisten tekstien  (ns. alt-tekstien) käännökset puuttuvat toistaiseksi. Tällöin ruudunlukijakäyttäjät eivät saa tietoonsa kuvien sisältöä, esimerkiksi aikajanakuvissa. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) 

Sivustolta pois vievät linkit 

Sivustolta pois vievien linkkien ohjelmallisessa merkinnässä on puutteita. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa linkeistä muuta tietoa kuin sen, että se aukeaa uuteen välilehteen – ei tekstilinkin omaa tekstiä tai kuvalinkin tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 2.5.3) 

Kontrastit

Tekstin ja taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esim. tekstisisällöissä, painikkeissa, hankkeiden aikajanassa, joissakin kuvissa ja aktiivisten kohteiden korostamisessa. (WCAG 1.4.3, 1.4.5, 1.3.1) 

Blogien kommentointi

Kommentointikentästä puuttuvat nimilappu, pakollisuusmerkintä ja visuaalisesti erottuvat ohjetekstit (placeholder) sekä reunaviivat. (WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.2.4) 

Kielivalinta

Ruudunlukijalle ei kerrota, onko kielivalinta auki vai kiinni ja mikä kielivalinta on valittuna. (WCAG 4.1.2) 

Haitari-esitystapa

Muutama sivustoilla käytettävistä haitari-elementeistä ei ole näppäimistöllä käytettävissä, eikä niitä saa avattua ja suljettua näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1, 3.2.4)

Haitari-esitystavalla tarkoitetaan sivuston sisältöä, jossa otsikkoa tai tekstiä klikkaamalla sen alapuolelle avautuu lisää tekstiä tai muuta sisältöä.

Mobiilikäyttö 

Päävalikko ja haku ovat sivuston mobiilinäkymän html-koodissa vasta pääsisällön jälkeen, jolloin niiden löytäminen on hidasta ja vaikeaa. (WCAG 2.4.3)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet 

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita: 

  • Tiedostoissa voi olla kuvia ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • Kaikissa tiedostoissa ei ole ohjelmallista rakennetta, jolloin ruudunlukija ei voi päätellä PDF-tiedoston elementtejä tai lukujärjestystä. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostoissa voi olla puutteita otsikoinneissa, kielimäärityksissä ja metatiedoissa. (WCAG 2.4.2) 
  • Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esimerkiksi tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, kuten tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1) 
  • Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä. 

Päätösaineistot 

Verkkosivuille julkaistaan päätöksentekojärjestelmästä PDF-tiedostoja, jotka eivät ole täysin saavutettavia. Puutteet hankaloittavat niiden käyttöä apuvälineillä. Tiedostoista puuttuu tekstivastineita, otsikoita ja kielimäärityksiä. Niiden rakenteet ovat osin puutteellisia. Valtioneuvosto uudistaa päätöksentekojärjestelmän elokuuhun 2021 mennessä. Uudistetun järjestelmän tuottama aineisto on saavutettavaa. 

Julkaisut

Sivustolla julkaistaan PDF-muotoisia julkaisuja, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa. Julkaisujen pitkät tekstirivit voivat vaikeuttaa lukemista. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä. Näissä toiminnoissa on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat ja hankehaun kalenteri. Modaali-ikkuna ruudulle ilmestyvä pikkuikkuna, joka on erikseen klikattava kiinni. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 4.1.2) 

Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.  

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • tiedostot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteet, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. 

Sosiaalisen median sisällöt

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan oikeusministeriön sosiaalisen median kanavien sisällössä 23.9.2020 alkaen. Ennen 23.9.2020 tuotetutun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, esimerkiksi alt-tekstit ja tekstitykset.

Saavutettavuuspalaute 

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus.om(at)gov.fi. Kerro viestissä, mitä sivua palaute koskee (www-osoite) ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected] 
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Seloste on laadittu 22.9.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 13.3.2024. Sivustolle tehdään parhaillaan saavutettavuusauditoinnissa esiin tulleita korjauksia, minkä jälkeen selostetta päivitetään uudelleen.