Tietoa sivustosta

Oikeusministerio.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tietoa ministeriöstä, sen toiminnasta ja tehtävistä sekä ministeriössä valmisteilla olevista lainsäädäntö- ja kehittämishankkeista.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Verkkopalvelusta löytyy englannin kielen lisäksi jonkin verran tietoa myös muilla kielillä. 

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa oikeusministeriön viestintäyksikkö. Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.

Linkit

Palvelun sisäiset linkit aukeavat pääasiassa samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Sosiaalinen media ja RSS-palvelu

Oikeusministeriön uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia voi seurata myös ministeriön Twitter-tilillä ja Facebook-sivulla.
Oikeusministeriö sosiaalisessa mediassa

Verkkosivujen oikeusministerio.fi sisältöjä on mahdollista jakaa Facobookiin, Twitteriin ja sähköpostiin.

Oikeusministeriön uutiset, puheet sekä uusimmat julkaisut ja Oikeusblogi ovat saatavilla RSS-palveluna. Blogiotsikoiden yhteyteen tulee liittää maininta lähteestä. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Oikeusministeriö pyrkii takaamaan RSS-sisällön oikeellisuuden, mutta se ei kuitenkaan vastaa sisällössä mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista tai virheistä.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Oikeusministeriöllä on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen oikeusministeriön viestintäyksikön kanssa.

Liitetiedostojen edelleen jakaminen ilman lupaa muualla kuin oikeusministeriön verkkopalvelussa on kielletty. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tekniset suositukset

PDF-muotoisten dokumenttien, kuten julkaisujen, lukemiseen tarvitaan Adobe Readeria tai muuta vastaavaa PDF-lukuohjelmaa. Ohjelman voi ladata ilmaiseksi esimerkiksi Adobe Readerin verkkosivuilta.

Valtioneuvoston verkossa on tietoturvasyistä estetty eräiden liitetiedostotyyppien välitys. Estettyjä ovat sellaiset liitetiedostotyypit, joita yleisesti käytetään virusten tai muun suoritettavan mahdollisesti haitallisen ohjelmakoodin välitykseen. Seuraavat yleisesti käytetyt liitetiedostotyypit poistetaan valtioneuvoston verkkoon tulevasta ja sieltä lähtevästä sähköpostiliikenteestä: .bin, .exe, .cmd, .com, .reg, .scr, .lnk, .mdb, .vbs ja .zip. Asiasta enemmän valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Palaute ja lisätietoja

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta ministeriön viestintäyksikköön osoitteella viestinta.om(at)om.fi. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta. 

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen oikeusministerio(at)om.fi.

Lisätietoja verkkopalvelusta saa viestintäyksiköstä.

Tietoa evästeistä

 

Evästeiden käyttö

Ministeriön sivuilla käytetään evästeitä vain tilastollisen tiedon tuottamiseen (kävijämäärät) ja kävijän tekemän tekstikoon muutoksen tallentamiseen (muutos voimassa myös seuraavan vierailun aikana). Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Tilastollisesti kerättyjä tietoja ei voi yhdistää toisiinsa.

Evästeistä saatavien tietojen avulla pyrimme parantamaan sivuston toimivuutta ja kehittämään sivuston sisältöä.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa: verkkopalvelun tietosuojaseloste 
Lisätietoa evästeistä: Viestintävirasto