Tietoa sivustosta

Oikeusministerio.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, johon on koottu tietoa ministeriöstä, sen toiminnasta ja tehtävistä sekä ministeriössä valmisteilla olevista lainsäädäntö- ja kehittämishankkeista.

Palvelun suomen- ja ruotsinkieliset osiot ovat sisällöltään laajimmat. Olennaisin sisältö on tarjolla myös englanniksi, pohjoissaameksi ja venäjäksi.

Palvelua ylläpitää ja siitä vastaa oikeusministeriön viestintäyksikkö. Sisällön ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön, ja tulokset listataan osuvuuden mukaan.

Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakutulosta voi laajentaa katkaisemalla hakusanan tähdellä (*), jolloin löydät hakusanan katkaisukohdasta riippuen myös esimerkiksi sen erilaiset taivutusmuodot. Hakusanasta voi korvata tähdellä (*) myös kirjaimen tai kirjaimia sen keskeltä.

Linkit

Palvelun sisäiset linkit aukeavat pääasiassa samaan selainikkunaan. Linkit palvelun ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma tai vastaava, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Verkkopalvelu tarjoaa aineistoja RSS-syötteinä.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään joitakin sivuston ja sen jakelupalvelun toiminnan sekä tietoturvan teknisiä evästeitä, jotka asetetaan aina riippumatta selaimen evästeasetuksista. Näitä evästeitä käytetään ainoastaan sivuston ja palvelun toiminnan kannalta välttämättömiin toimiin. Katso tarkemmin Evästeiden käyttö verkkosivustollamme.

Sosiaalinen media ja RSS-palvelut 

Oikeusministeriön uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia voi seurata myös ministeriön Twitter-tilillä, LinkedIn-sivulla ja Instagram-tilillä.
Oikeusministeriö sosiaalisessa mediassa

Oikeusministeriön tiedotteet, uutiset ja puheet sekä kolumnit ovat saatavilla RSS-palveluna. Kolumniotsikoiden yhteyteen tulee liittää maininta lähteestä. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Oikeusministeriö pyrkii takaamaan RSS-sisällön oikeellisuuden, mutta se ei kuitenkaan vastaa sisällössä mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista tai virheistä.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Oikeusministeriöllä on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu. Sivuilla olevien kuvien kuvaajat on mainittu, jos kuvaaja on ulkopuolinen taho.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on aina sovittava erikseen oikeusministeriön viestintäyksikön kanssa.

Liitetiedostojen edelleen jakaminen ilman lupaa muualla kuin oikeusministeriön verkkopalvelussa on kielletty. Yksittäisiin kuviin linkittäminen on ehdottomasti kielletty.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa oikeusministeriö. 

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Oikeusministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Oikeusministeriö ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että oikeusministeriö  olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Oikeusministeriöllä  on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Oikeusministeriö  ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Oikeusministeriö voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Oikeusministeriö ei suorita korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät oikeusministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Oikeusministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää oikeusministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Oikeusministeriö pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Oikeusministeriöllä  on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Palaute ja lisätietoja

​​​​​Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta ministeriön viestintäyksikköön osoitteella viestinta.om(at)gov.fi. Palautetta voi lähettää myös käyttämällä sivuillamme olevaa palautelomaketta. Ethän lähetä palautelomakkeella luottamuksellista tai arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnuksia.

Virallinen posti tulee lähettää kirjaamon sähköpostiosoitteeseen. Lisätietoja verkkopalvelusta saa viestintäyksiköstä.