Hallituksen esitys OM/2022/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.9.2022 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta

HE 131/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Hallitusneuvos Päivi Tiainen-Hyrkäs, p. +358 295 150 262
Asia
Esityksessä ehdotetaan eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annettua lakia muutettavaksi niin, että sitä sovellettaisiin myös hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluksessa oleviin työntekijöihin ja virkamiehiin. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esitys vaikuttaa hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen siirtyvän henkilöstön asemaan ja yhdenvartaiseen kohteluun kunnan ja kuntayhtymän palvelukseen jäävään henkilöstöön verrattuna.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen