Viran täyttäminen OM/2022/222

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2022 13.30

Oikeusministeriö

1) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen laamanni, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialho Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Juha Heikki Kolu

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin virkaan määräaikaisen laamannin, hovioikeudenneuvos Tommi Matti Vuorialhon ajalle 1.2.2023-31.1.2030, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan käräjätuomari Juha Heikki Kolun ajalle 1.2.2023-31.3.2029.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhteenveto (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhteenveto (virka 2) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.