Tehtävään määrääminen OM/2023/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2023 13.00

Oikeusministeriö

Asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen vakuutusoikeuteen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026
Asia

Vakuutusoikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu vakuutusoikeuden lainoppineiden jäsenten lisäksi työelämän ja työmarkkinoiden tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevia jäseniä muun muassa oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain (677/2016) 6 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet vakuutusoikeuteen. Asiantuntijajäseniä määrätään mainitun luvun 4 §:n mukaan riittävä määrä. Mainitun luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jos asiantuntijajäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, asiantuntijajäsenen tilalle voidaan määrätä uusi jäsen. Vakuutusoikeus on esittänyt, että oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilas- ja kriisinhallintatapaturma-asiat) mukaisen työoloja ja yritystoiminnan olosuhteita tuntevan asiantuntijajäsenen varajäsenen tehtävään nimitetään toiminnanjohtaja Mira Kulmala-Sjöman toimikauden loppuun 31.12.2024 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto määrää vakuutusoikeuteen työoloja tai yritystoiminnan olosuhteita tuntevaksi asiantuntijajäsenen varajäseneksi oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (sotilas- ja kriisinhallintatapaturma-asiat) mukaisiin asioihin toiminnanjohtaja Mira Kulmala-Sjömanin 1.6.2023 alkaen toimikauden loppuun 31.12.2024 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Vakuutusoikeuden esitys 17.4.2023 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.