Hyppää sisältöön
Media

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att staten förbinder sig att delta i finansieringen av Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 13.34 | Publicerad på svenska 21.12.2021 kl. 14.40
Pressmeddelande 741/2021

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde vid sitt möte att staten förbinder sig att delta i till finansieringen av Uleåborgs projekt Europeisk kulturhuvudstad 2026. Ministerutskottet fastställde att staten förbinder sig att finansiera projektet Uleåborg2026 med högst 20 miljoner euro för 2020–2026.

En förutsättning för statlig finansiering är att Uleåborgs stads finansieringsandel av projektet är minst lika stor som den statliga finansieringen. Inom ramen för projektet förutsätts dessutom många regionala, regionala och lokala aktörer tillföra egna resurser. Det statliga stödet ska i enlighet med programmet Uleåborg2026 gagna alla 33 kommuner som deltar i det.

Beslut om beloppet och fördelningen av den statliga finansieringen fattas våren 2022 i samband med rambeslutet för 2023–2026.

Staten fattar ett principbeslut om statligt deltagande i finansieringen av projektet i januari 2022.

Bakgrund till Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marins regering ”förbereder sig Finland på att finansiera evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2026”.

Regeringen gjorde den 16 november 2021 i samband med den kompletterande budgetpropositionen för 2022 en anteckning i protokollet om Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt, enligt vilken regeringen ska bereda ett principbeslut om den statliga finansieringsandelen av projektet under 2021.

Temat för Uleåborgs kulturhuvudstadsprojekt, Uleåborg2026, är en kulturell klimatförändring. I Uleåborgs projektplan ingår 32 kommuner i Norra Finland som stadens samarbetspartners. Innehållet i projektet har en konstnärlig och kulturell profil. Enligt planen ska Uleåborg och de involverade kommunerna skapa förutsättningar för kluster för kreativ ekonomi, för att kulturarvet ska utnyttjas mer samt för att starta flera projekt där konst och kultur kombineras med hållbar utveckling, teknologi, vetenskap och turism. För beredningen och genomförandet av projektet Uleåborg2026 svarar Oulun kulttuurisäätiö.

Uleåborgs stad utsågs till Europeisk kulturhuvudstad den 2 juni 2021 på rekommendation av en europeisk expertjury. År 2026 står Finland och Slovakien värdar för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad. Tidigare denna månad utsågs Trenčín till kulturhuvudstad för Slovakiens del. Europeisk kulturhuvudstad är ett av Europeiska unionens mest välkända kulturella evenemang.

Mer information: Riitta Kaivosoja, överdirektör, tfn 0295 330 129, undervisnings- och kulturministeri

Sivun alkuun