Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Till tvåspråkiga tingsrätter inrättas tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier

Justitieministeriet
19.4.2018 15.28
Pressmeddelande

Reformen av tingsrättsnätverket som träder i kraft vid årsskiftet påverkar inte antalet språkdomartjänster, dvs. domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper, trots att antalet tvåspråkiga tingsrätter minskar från nuvarande åtta till fem. Antalet tjänster och deras placering vid tingsrätterna fastställdes i dag genom statsrådets förordning.

- Jag anser att det är viktigt att trygga tvåspråkig service hos domstolarna. Jag ville säkerställa att tillgången till tvåspråkig domstolsservice inte försämras i tingsrättsreformen. Genom denna ändring bevaras antalet språkdomare som det är. Jag ville också trygga möjligheten att utbilda kompetenta tvåspråkiga domare genom att föreskriva om språknotarietjänster, säger justitieminister Antti Häkkänen.

- Målet är att trygga tillgången till svenskspråkig service hos tvåspråkiga tingsrätter. Nytt är att det vid tingsrätterna inrättas även så kallade språknotarietjänster i vilka domstolspraktiken utförs på svenska. På detta sätt kan vi säkerställa att vi även i framtiden kan rekrytera språkkunniga domare till domstolarna, säger Häkkänen.  

I fråga om dessa tjänster är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsminoritetens språk inom domkretsen och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetens språk. Annars krävs det att domare och notarier vid tvåspråkiga tingsrätter har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.

För närvarande är Esbo, Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Österbottens, Österbottens, Vanda och Egentliga Finlands tingsrätter tvåspråkiga. Vid ingången av 2019 slås Esbo och Västra Nylands tingsrätter samman till Västra Nylands tingsrätt, kommunerna Hyvinge och Nurmijärvi inom Hyvinge tingsrätts domkrets och Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter slås samman till Östra Nylands tingsrätt och Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter slås samman till Österbottens tingsrätt. Helsingfors och Egentliga Finlands tingsrätter är också i framtiden tvåspråkiga.

Antalet språkdomartjänster vid tingsrätterna som bildas i reformen är fem i Västra Nylands tingsrätt, tre vid Östra Nylands tingsrätt och åtta vid Österbottens tingsrätt. Vid Helsingfors tingsrätt kommer att finnas tre och vid Egentliga Finlands tingsrätt fyra språkdomartjänster på samma sätt som nu.

Eftersom arbetsspråket vid Österbottens tingsrätt till följd av sammanslagningen byts från svenska till finska är språkkunskapskravet för språkdomartjänsterna vid tingsrätten i framtiden utmärkta kunskaper i svenska i stället för nuvarande utmärkta kunskaper i finska.

Förutom språkdomartjänster ska det vid tvåspråkiga tingsrätter i fortsättningen finnas platser för att utföra domstolspraktiken på svenska. Totalt kommer det att finnas åtta språknotarietjänster: tre vid Österbottens tingsrätt, två vid Västra Nylands tingsrätt och en vid Helsingfors, Östra Nylands och Egentliga Finlands tingsrätter. 

Antalet språknotarietjänster har fastställts enligt andelen svenskspråkig befolkning och antalet ärenden som behandlas på svenska inom de tvåspråkiga tingsrätternas domkretsar. Antalet tjänster och deras placering enligt förordningen motsvarar även tingsrätternas egen bedömning.

Ytterligare information:

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 50394

Statsrådets beslutsmaterial

Sivun alkuun