Hyppää sisältöön
Media

Minister Häkkänen: Mer hjälp till överskuldsatta, straffpolitiken skärps

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2018 15.06
Pressmeddelande

Regeringen effektiviserar åtgärderna mot överskuldsatthet genom att i budgetpropositionen för 2019 anvisa tilläggsfinansiering till ekonomi- och skuldrådgivning, rådgivning för gäldenärer inom utsökning och snabbare domstolsbehandlingar. Beslut om pengarna fattades vid budgetmanglingen som avslutades i dag.

- Jag anser att det är mycket viktigt att vidta åtgärder såväl för att förebygga överskuldsättning som för att underlätta situationen för personer som redan är överskuldsatta, säger justitieminister Antti Häkkänen.

- Resurserna för ekonomi- och skuldrådgivning ökas med tre miljoner euro jämfört med det innevarande året. Tilläggsresurserna används för att trygga den lokala tillgången till dessa tjänster och öka samarbetet för att förebygga skuldproblem. Också ekonomi- och skuldrådgivningens e-tjänster ska utvecklas, berättar minister Häkkänen.

Sammanlagt 175 personer ska arbeta med ekonomi- och skuldrådgivningsuppgifter vid de 23 rättshjälpsbyråer som ligger i olika delar av landet. Uppgifterna i anslutning till ekonomi- och skuldrådgivning överförs till rättshjälpsbyråerna i början av 2019.

- Domstolarna anvisas ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för att underlätta situationen för överskuldsatta och försnabba handläggningen av fordringsmål. Utsökningsväsendet får ett tillägg på en miljon euro för effektivisering av rådgivningen för gäldenärer. Med denna tilläggsfinansiering blir det böjligt att rikta totalt 50 årsverke på domstolsbehandlingen av ärenden och rådgivning för överskuldsatta, förklarar Häkkänen.

- Om människor kan hjälpas redan då de för första gången råkar ut för utsökning så att de får sin ekonomi under kontroll, hamnar allt färre av dem i en utsökningsspiral. De nya resurserna används för att skapa ett expertnätverk för rådgivningen inom utsökningen, säger minister Häkkänen.

Tilläggsfinansiering för att skärpa straffen

Justitieminister Antti Häkkänens paket för att skärpa straffen innehåller flera olika åtgärder.   Straffen för sexualbrott mot barn ska skärpas och bestämmelserna som gäller förstagångsförbrytare ska ändras för att skärpa straffen för återfallsförbrytare. Villkorliga fängelsestraff ska effektiviseras genom tilläggspåföljder, riskbedömningen som görs vid frigivning av fångar som dömts för våldsbrott ska bli mer omfattande och förvandlingsstraff för böter ska återinföras.

- Av dessa åtgärder har propositionerna som gäller skärpning av bestämmelserna om villkorligt fängelse och övervakning av villkorlig frihet samband med budgetpropositionen för 2019, säger minister Häkkänen.

- När det gäller villkorligt fängelse ska övervakning införas som en tilläggspåföljd också för gärningsmän som fyllt 21 år. Bestämmelser som gäller villkorlig frihet ska ändras så att lindrigare kvotdelar vid villkorlig frihet ska tillämpas enbart på fångar som under fem år före brottet inte har avtjänat ett straff i fängelse. För närvarande är tiden som beaktas tre år.

För de merutgifter som dessa förändringar orsakar Brottspåföljdsmyndigheten år 2019 föreslås en finansiering på 1,8 miljoner euro.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Statsrådets pressmeddelande 29.8.2018: Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019

Sivun alkuun