Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Henriksson: Brottspåföljdsmyndighetens ekonomi ska anpassas enligt förslaget

Justitieministeriet 15.5.2012 9.30
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har beslutat att Brottspåföljdsmyndighetens ekonomi ska anpassas i enlighet med förslaget som Brottspåföljdsmyndigheten tidigare lagt fram till justitieministeriet. Samtidigt inleds förberedelser för att dra in Fredrikshamns öppna fängelse från och med den 1 januari 2013. Utlåtande om indragningen kommer att begäras av koordineringsgruppen för regionalisering under maj.

Statsrådets rambeslut av den 5 oktober 2011 förutsätter att Brottspåföljdsmyndighetens årliga omkostnader skärs ned med ca fem miljoner euro. För att kunna uppnå inbesparingsmålet krävs det att ett fängelse dras in från och med ingången av år 2013. Indragningen av Fredrikshamns öppna fängelse medför en årlig inbesparing på ca en miljon euro.

Indragningen ska genomföras med iakttagande av en god personalpolitik. I fängelset arbetar 20 anställda, som kommer att erbjudas en ny arbetsplats vid någon annan enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten.

Fångantalet i Fredrikshamns öppna fängelse är ca 30, och alla dessa fångar kan omplaceras utan att orsaka en överbeläggning på andra fängelser. Placeringen av fångar kan dessutom genomföras så att avståndet mellan fängelset och fångens hemkommun inte i någon betydande mån ökar.

Lokalerna för Fredrikshamns öppna fängelse är i dåligt skick. En förutsättning för fortsatt verksamhet skulle vara att lokalerna byggs om, vilket skulle medföra betydande tilläggskostnader.

Inbesparingar eftersträvas genom olika åtgärder

Utöver indragningen av Fredrikshamns öppna fängelse ingår det i Brottspåföljdsmyndighetens plan för anpassning av ekonomin även många andra sparåtgärder som ska genomföras under de närmaste åren.

Betydande inbesparingar kan uppnås genom att utveckla innehållet i verkställigheten av straff och administrativa förfaringssätt. Dessutom ska användningen av lokalerna effektiviseras och fängelsernas energikonsumtion och -kostnader minskas.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Jarmo Littunen, tfn 09 1606 7783,
generaldirektör Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02 956 88400
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson