Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson Vaasan hovioikeudessa muotokuvan paljastustilaisuudessa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.9.2014 8.34
Puhe -

Arvoisat presidentit, hyvät juhlavieraat,

Värderade presidenter, bästa festdeltagare,

minulle on ilo saada esittää täällä oikeusministeriön tervehdys.

Olli hyvä, olet tehnyt pitkän päivätyön oikeuslaitoksen hyväksi. Valmistuttuasi oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1973 aloitit tuomioistuinurasi Alavuden tuomiokunnan päätoimisena apulaisena ja notaarina vuonna 1974, jo 40 vuotta sitten.

Vaasan hovioikeuden palvelukseen siirryit vuonna 1976 ja täällä olet uskollisesti pysynyt. Olet toiminut esittelijänä, tuomarina ja viimeksi presidentin vaativassa tehtävässä. Työsi ohella olet ehtinyt toimia ainakin Suomen hovioikeustuomarit ry:n hallituksen jäsenenä ja Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Vaasan osaston puheenjohtajana.

Urasi aikana koko suomalaisessa oikeuslaitoksessa on tehty merkittävät rakenne- sekä lainsäädännön uudistukset. Voidaan sanoa, että 1970-luvun puolivälin jälkeen tehdyt uudistukset ovat tuoneet maamme oikeuslaitoksen ja erityisesti tuomioistuinlaitoksen nykypäivään. Oikeudenkäyntimenettelyt niin käräjäoikeuksissa kuin hovioikeudessakin on uudistettu rikos- ja siviiliprosessin osalta. Kansainvälisyys on arkipäivää myös hovioikeudessa käsiteltävien asioiden osalta. Tiukka uudistusten tahti on edellyttänyt tuomarikunnalta ja tuomioistuinlaitoksen koko henkilöstöltä uuden oppimista ja tottumista muutoksiin. Tänä päivänä tuntuu ja näyttää siltä, että uudistukset eivät lopu vaan jatkuvat. Onhan esimerkiksi hovioikeuksien jatkokäsittelylupajärjestelmän muuttamista koskeva hallituksen esitys tarkoitus antaa eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana. Tulevia haasteita on siirtyminen ns. Aineistopankkihankkeen eli AIPA:n myötä yhä enemmän ”sähköiseen maailmaan”. Tulevaisuus edellyttää henkilöstön tehtävien ja työmenetelmien muutosta.

Bästa Olli,

Ansvaret för genomförandet av de ovan nämnda reformerna faller till en stor del på domstolarnas ledning. Organisationsreformerna, de allt knappare resurserna och införandet av nya arbetsmetoder och -sätt är en utmaning både för personalen och för ledningen. Vid domstolarna förutsätter genomförandet av reformerna såväl god ledning som förmåga och vilja att samarbeta för att uppnå de gemensamma målen. Jag tycker att Du har lyckats bra med detta. Vasa hovrätt fungerar på ett behörigt sätt, ordnar reseting och betjänar sina kunder på de båda inhemska språken.

[Kaikki edellä toteutetut muutokset ja niiden läpivienti on pitkälti tuomioistuimen johdon harteilla. Organisaation uudistukset, niukkenevat resurssit, uusiin työmenetelmiin ja -tapoihin siirtyminen ovat haasteellisia niin henkilöstölle kuin johdollekin. Uudistusten läpivienti edellyttää johtamista sekä kykyä ja tahtoa toimia siten, että tuomioistuin toimii yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä suhteessa Sinä olet mielestäni onnistunut hyvin. Vaasan hovioikeus toimii asianmukaisesti, hoitaa matkakäräjiä ja palvelee hovioikeuspiirin asiakkaita molemmilla kotimaisilla kielillä.]

Urheilu ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäsi. Kuoromiehenä ääntäsi on kuultu paitsi teillä ja turuilla, myöskin esiintymislavoilla kotimaassa ja ulkomailla. Viraston päällikkönä olet muistanut myös työhyvinvoinnin merkityksen. Tästä kertoo ainakin se, että kuulemani mukaan olet presidenttinä muun ohella luotsannut Vaasan hovioikeuden joukkuetta tuomioistuinten yhteisessä jalkapalloturnauksessa.

Antoisan uran jälkeen työasioiden taakse jättäminen voi vaatia uuteen elämänvaiheeseen totuttelemista. Tällaisena poikkeuksellisen lämpimänä kesänä, jonka olemme saaneet kokea, elämänmuutokseen on varmasti kuitenkin ollut miellyttävä totutella. Haluan osoittaa oikeusministeriön lämpimät kiitokset Sinulle työstäsi arvostettuna lainkäyttäjänä.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun