Hyppää sisältöön
Media

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin tervehdyssanat Lasten vieraannuttamisen vastaisessa päivässä Narinkkatorilla 25.4.2016

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2016 10.33
Puhe

Kiitokset siitä, että saan välittää tervehdykseni teille kaikille tämän päivän tilaisuuteen osallistujille, vaikka en työesteen vuoksi voi tapahtumaan osallistua.

Lapsen asema ja oikeudet ovat keskustelun keskiössä monella foorumilla, sekä kansainvälisesti että täällä meillä Suomessa. Euroopan neuvostossa hyväksyttiin aivan hiljattain lapsen oikeuksien strategia. Myös Euroopan unionissa kerätään parhaillaan tietoa lasten asemasta ja oikeuksista, jotta epäkohtiin voitaisiin puuttua paremmin.

Meillä Suomessa ja oikeusministeriössä hyvin ajankohtainen asia on lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistus, joka sisältyy tämän hallituksen hallitusohjelmaan. Kolmekymmenvuotias lapsenhuoltolaki on kestänyt melko hyvin aikaa. Yhteiskunta ja perherakenteet ovat kuitenkin viime vuosina muuttuneet ja monimuotoistuneet niin merkittävästi, että lain uudistaminen on paikallaan.

Minulle on tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee kertomaan näkemyksiään siitä, mitä ongelmia lainsäädännössä on ja miten lakia pitäisi muuttaa. Avasimme viikko sitten aiheesta verkkokeskustelun, joka on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Keskustelua käydään osoitteessa www.vaikuta-lakiin.fi, jonne löytyy linkki myös oikeusministeriön verkkosivulta. Keskustelunaiheet koskevat mm. lapsen asumista ja tapaamisoikeutta sekä lapsen kuulemista. Jo aiemminkin keskeisiä esille nousseita teemoja ovat isovanhempien ja muiden lapselle läheisten ihmisten tapaamisoikeus, samoin kuin tapaamisoikeuden toteutumiseen liittyvät vaikeudet, kuten vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen. Millä keinoin näihin ongelmiin olisi parasta puuttua? Keskustellaan siitä yhdessä! Verkkokeskustelussa esitettyjä näkemyksiä hyödynnetään lain jatkovalmistelussa, joten teidän kaikkien kannattaa ehdottomasti osallistua keskusteluun ja kehottaa muitakin osallistumaan.

Lainsäädäntö on saatettava ajan tasalle, mutta sillä ei ratkaista kaikkia ongelmia. Perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tunnistettava ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja perheet pystyttävä ohjaamaan juuri heille parhaiten sopivien palveluiden pariin. On osoittautunut, että noita palveluita on liian vähän tai ainakin niitä on vaikea löytää. Tämän vuoksi hallitusohjelmaan on kirjattu kärkihankkeena lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Sen mukaisesti tullaan muun muassa vahvistamaan vanhemmille suunnattuja eropalveluja. Hanketta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, mutta myös oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Viimeisenä - muttei vähäisimpänä - asiana haluan korostaa, miten tärkeää on kaikissa tilanteissa muistaa, että vanhempien eron jälkeenkin lapsi tarvitsee ja kaipaa molempia vanhempiaan. Tämän näkökulman esillä pitämisessä Isät lasten asialla –yhdistys tekee arvokasta työtä. Siitä on yhtenä oivana esimerkkinä tämän päivän tapahtuma. Yritetään siis yhdessä elää ja toimia niin, että lapset eivät unohdu meidän aikuisten murheiden jalkoihin!

Jari Lindström
Sivun alkuun