Hyppää sisältöön
Media

Utredning om inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2020 13.13
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utsett en utredare för att utföra en utredning om inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet. Utredare är vicehäradshövding Juhani Jokinen.

Syftet med projektet är att inrättandet av en rättshjälps- och intressebevakningsmyndighet ska utredas noggrannare än förut. Justitieministeriet utredde inrättandet av myndigheten år 2017. Nu behöver man dock bedöma principerna och organisationsmallarna för myndigheten noggrannare än vad man gjorde då. Dessutom har ekonomi- och skuldrådgivningen överförts till rättshjälpsbyråerna efter utredningen 2017.

Målet för reformen är att effektivare än förut kunna rikta rättshjälps- och intressebevakningsbyråernas resurser till kärnuppgifterna. Vid utredningen är utgångspunkten en multilokal förvaltning där den nya myndighetens gemensamma förvaltnings- och bakgrundsuppgifter kan skötas nätverksbaserat i landets olika delar.

Målet är att de operativa uppgifter inom centralförvaltningen som för närvarande sköts vid justitieministeriet ska överföras till den nya myndigheten. Justitieministeriet ska även i fortsättningen sköta de uppgifter på statsrådsnivå som gäller rättshjälp, intressebevakning och ekonomi- och skuldrådgivning, till exempel den strategiska och ekonomiska styrningen och lagberedningen.

Som stöd för utredarens arbete tillsätts det en styrgrupp. Utredningen ska bli klar före utgången av september.

Ytterligare information:

Kirta Heine, regeringsråd, tfn 029 515 0214, [email protected]

Merja Muilu, enhetschef, tfn 029 515 0200, [email protected]

Projektsida

Sivun alkuun