Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieminister Antti Häkkänen: Strategin mot korruption främjar bekämpning av korruption

Justitieministeriet
11.12.2018 9.23 | Publicerad på svenska 11.12.2018 kl. 11.09
Pressmeddelande

Enligt internationella indikatorer är Finland ett av världens minst korrumperade länder. Trots detta har vi allt skäl att stärka arbetet mot korruption, påpekade justitieminister Antti Häkkänen på seminariet mot korruption i Ständerhuset i Helsingfors i dag. Ett sätt att bidra till bekämpningen av korruption är den strategi mot korruption som regeringen enligt planerna ska godkänna strax före årsskiftet.

- Vi ser inte korruption i vårt vardagliga liv på samma sätt som i länder där det ofta handlar om mutor när man sköter ärenden hos polisen, besöker läkare eller har med utbildningssystemet att göra. Vi kan emellertid inte säga att vårt land är helt korruptionsfritt. Enligt olika bedömningar förekommer det i Finland strukturell och svårupptäckt korruption som visar sig i kontaktytan mellan näringslivet och myndigheternas verksamhet, sade Häkkänen.

Även internationella organisationer har fäst vikt vid att antikorruptionsarbetet behöver mer resurser och måste vara planmässigare än nu. På seminariet berättade Häkkänen att han föreslår att regeringen ska godkänna strategin mot korruption före årsskiftet.

- Strategin mot korruption ska engagera och sporra hela statsförvaltningen i arbetet med att bekämpa och förebygga korruption. Strategins mål är att förtydliga och stärka myndighetsstrukturerna för korruptionsbekämpning och öka informationen om korruption. Vi behöver också en aktör som har resurser att samordna arbetet mot korruption. Avsikten är också att bland annat utreda möjligheten att anmäla korruptionsfall anonymt, sade Häkkänen.

Under de senaste åren har man redan gjort vissa framsteg i arbetet mot korruption. Skatteförvaltningen kan till exempel på eget initiativ lämna in korruptionsrelaterade observationer till förundersökningsmyndigheten. 

- Vi har också försökt öka öppenheten i det politiska beslutsfattandet. Vi har till exempel tänkt att ännu under denna valperiod inleda en bredare dialog om vilken modell för större öppenhet i lobbningen kunde fungera i Finland. Vidare gav Europeiska kommissionen i april ett förslag till direktiv om enhetliga minimikrav som gäller skydd för personer som rapporterar om överträdelser, berättade Häkkänen.

Häkkänen berättade också att i samband med arbetet att främja bekämpning av korruption har justitieministeriet öppnat en ny webbplats Antikorruption.fi som innehåller information om korruption och material för att bidra till antikorruptionsarbetet.  

- Genom att arbeta mot korruption stärker vi demokratin och rättsstaten. Beslutsfattandet ska vara öppet, företagen måste ha lika möjligheter att konkurrera om marknader och offentliga upphandlingar. Alla ska ha lika möjligheter att utöva sina grundläggande rättigheter och påverka beslutsfattandet, sade ministern.

Ytterligare information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, e-post: [email protected]

Antikorruption.fi

Antti Häkkänen
Sivun alkuun