Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Tuija Brax velkajärjestelytyöryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 8.3.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.3.2011 22.00
Puhe -

Hyvä Velkajärjestelytyöryhmä,

kiitän teitä ahkerasta työstänne. Näen luovutuskirjeestä, että olette kokoontuneet yhteensä 27 kertaa, joka tarkoittaa sitä, että puolentoista vuoden ajan olette saaneet ahkeroida tosissaan saadaksenne aikaan tämän mietinnön.

Työryhmämietintö sisältää siis uutta ja vanhaa. Aikanaan velkajärjestelylain säätäminen oli Euroopankin mittakaavassa edellä käyvää lainsäädäntöä. Se on auttanut noin 100 000 Suomen kansalaista saamaan taloustilanteensa hallintaan. Erityisesti 1990-luvun laman jälkien korjaajana velkajärjestelylaki on ollut korvaamaton. Mutta kaikkea hyvääkin pitää päivittää.

Panen myönteisenä asiana merkille, että velkajärjestelyn esteissä on otettu huomioon myös luoton antajan toiminta. Oikeusministeriössä on tehty monia uudistuksia etenkin vikavippibuumin suitsemiseksi. Tämä uudistus on jälleen yksi johdonmukainen askel tässä sarjassa, koska siinä annetaan aikaisempaa enemmän vastuuta myös luoton antajalle. Olen myös valmis työryhmän tavoin luopumaan siitä hieman eriskummallisesta ilmaisusta "ilmeisen kevytmielinen velkaantuminen", joka on nykyisessä laissa ja josta on vaikea tietää, mitä sillä tarkoitetaan.

Pidän hyvänä myös sitä, että velallisen tulot ja velkojille maksettavat määrät pysyvät automaattisesti tasapainossa työryhmän ehdottamassa "reaaliaikaisessa" mallissa. On oikein, että velkojille maksettava määrä nousee, jos velallisen tulot nousevat ja vastaavasti laskee, jos tulotkin alentuvat. Tiedossa on, että niin sanotut lisäsuoritukset ovat aiheuttaneet paljon ongelmia.

Työryhmä esittää velallisille helpotuksia muun muassa maksuohjelman aikana pidettävien vapaakuukausien muodossa. Ne jatkavat maksuohjelman kestoa, joten velkojat eivät kärsi menetyksiä. Tässä on mielestäni esimerkki hyvästä ratkaisusta, jossa on otettu huomioon niin velallisen kuin velkojan edut.

Ymmärrän hyvin, että työryhmä on joutunut tuskailemaan asunnon säilyttämistä koskevan ehdotuksen kanssa. Siinä jos missä erisuuntaan puhuvat intressit korostuvat. Odotan, että lausuntokierroksella tähän kiinnitetään paljon huomiota.

Pidän tärkeänä sitä, että lakiin saadaan säännökset toissijaisesta lopullisesta vanhentumisesta. On räikeä epäkohta, että meillä on vieläkin periaatteessa loputtomassa velkavastuussa edellisen laman aikana (siis 1990-luvun alussa) velkaantuneita kansalaisia. Myös ne tilanteet ovat ongelmallisia, kun itse saatava on hyvin vanha, mutta siitä on tuoreeltaan haettu tuomio, jolloin tuomion määräaikaan sidottu vanhentumisaika on vasta hiljattain alkanut kulua. Huomaan, että työryhmä ehdottaa suhteellisen pitkää siirtymäaikaa niin, että jos tuomio on hankittu, se voitaisiin panna täytäntöön vielä viiden vuoden ajan lain voimaan tulon jälkeen. Tätä kannattaa pohtia tarkoin sen jälkeen, kun lausunnot on saatu.

Kiitän vielä kerran työryhmää mittavasta mietinnöstä ja hyvästä työstä. Seuraavaksi toimitan tämän paketin laajalle ja perusteelliselle lausuntokierrokselle - tästä kyllä riittää pähkinää purtavaksi!

Sivun alkuun