Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tingshusprojektet i Uleåborg framskrider

Justitieministeriet
28.5.2020 14.30
Pressmeddelande

I Uleåborg byggs ett nytt tingshus. Statsrådets finansutskott har förordat justitieministeriets förslag om att ingå ett hyresavtal för lokaler som beräknas bli färdiga i slutet av 2022.

Till de nya lokalerna på adressen Torikatu 34–40 flyttar Uleåborgs tingsrätt, Norra Finlands förvaltningsdomstol, Utsökningsverkets kontor i Uleåborg, Åklagarmyndigheten i Norra Finlands åklagardistrikts kontor i Uleåborg samt Uleåborgs rättshjälps - och intressebevakningsbyrå. Lokaler reserveras också för huvudförhandlingar vid Rovaniemi hovrätt i Uleåborg. Utöver utrymmen för de enskilda ämbetsverken inrymmer det nya tingshuset också gemensamma lokaler för kundservice, ett mötescentrum och ett bibliotek.

I det nuvarande tings- och polishuset i Uleåborg har det konstaterats problem med inomhusluften, och därför är en stor del av verksamheten förlagd till tillfälliga lokaler. Behovet av tilläggslokaler beror på slutförandet av reformen av tingsrättsnätverket samt reformen av Utsökningsverket, som innebär att justitieförvaltningens personal i Uleåborg ökar med uppskattningsvis 50 årsverken.

Ytterligare information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290,
Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare, tfn 0295 150 232,
e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Sivun alkuun