Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rökförbud i slutna fängelser föreslås

Justitieministeriet
15.10.2020 13.43
Pressmeddelande

Det föreslås ett totalförbud mot rökning i slutna fängelser. I öppna anstalter tillåts rökning utomhus på platser avsedda för rökning. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen.

Syftet med att begränsa rökning är att förhindra de negativa effekter på hälsan som rökning i fängelserna vållar för fångar och personal som inte röker och att främja de rökande fångarnas hälsa. Rökning i cellerna orsakar betydande olägenheter för fångar och personal som inte röker. Det ska också bli förbjudet för fångar att inneha tobaksprodukter och röktillbehör.

Enligt propositionen ska rökningen minskas så att fångarna får den behandling de behöver för de abstinenssymtom som beroendet ger upphov till. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar och Brottspåföljdsmyndigheten ska erbjuda fångarna stöd för att sluta röka. För detta ändamål föreslås i budgetpropositionen för 2021 en tilläggsfinansiering på 250 000 euro för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

I slutna fängelser har rökning bland fångar hittills ordnats så att det har varit möjligt att röka i fångarnas celler och utomhus. Det har inte varit tillåtet att röka i de allmänna utrymmena. I öppna anstalter har fångarna fått röka utomhus. Sedan 2018 har man i några fängelser infört begränsningar av rökning.

Ytterligare upplysningar: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Sivun alkuun