Hyppää sisältöön
Media

Lagstiftningen om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området kompletteras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.26
Pressmeddelande

Republikens president stadfäste i dag en lag som kompletterar genomförandet av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. Genom lagen möjliggörs sökande av ändring i utredningsorder som har utfärdats i Finland. Lagen träder i kraft den 23 december 2021.

Lagändringen baserar sig på en dom som Europeiska unionens domstol avkunnade den 11 november 2021. Enligt den ska det i lagstiftningen i en medlemsstat som har utfärdat en europeisk utredningsorder föreskrivas om rättsmedel mot en europeisk utredningsorder som utfärdas i syfte att låta genomföra husrannsakan eller beslag eller anordna vittnesförhör genom videokonferens.

I direktivet om en europeisk utredningsorder finns bestämmelser om samarbete mellan EU:s medlemsstater i syfte att inhämta bevis i straffrättsliga ärenden.

Ytterligare information
Tanja Innanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 338, [email protected]
Katariina Jahkola, regeringsråd 0295 150 246, [email protected]

Sivun alkuun