Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp utreder ändringar i bestämmelserna för att bekämpa smittsamma sjukdomar i verkställigheten av påföljder

Justitieministeriet
1.10.2020 12.30
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda om det finns behov av att ändra bestämmelserna om myndigheternas befogenheter i verkställigheten av straff för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Coronaepidemin har i hög grad påverkat Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet. Myndigheten har förberett sig på epidemin bland annat genom att föreskriva temporära begränsningar av intagningen i fängelse för att säkerställa tillräckliga avstånd i fängelserna.

De nuvarande bestämmelserna om begränsningar av innehållet i verkställigheten under en epidemi är inte tillräckligt tydliga och heltäckande vad gäller bekämpningen av smittsamma sjukdomar.

Arbetsgruppen har i uppgift att bedöma hur man kan ha en tillräckligt exakt rättslig grund i verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljd samt verkställigheten av häktning för situationer med smittsamma sjukdomar.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före den 30 november 2020.

Ytterligare upplysningar: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn  0295 150 019, e-post: [email protected]

Projektsida

Sivun alkuun