Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Höjt maximibelopp för den redovisningsavgift som borgenären betalar vid utsökning

Justitieministeriet
11.3.2021 15.22
Pressmeddelande

Maximibeloppet för den redovisningsavgift som borgenären ska betala vid utsökning höjs från nuvarande 500 euro till 5 000 euro per redovisningsgång. Redovisningsavgiften är fortfarande 1,45 % av det redovisade beloppet och förblir alltså oförändrad.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2021.

Syftet med ändringen är att förhindra att inflödet av redovisningsavgifter för utsökning minskar. Inflödet av redovisningsavgifter har minskat sedan utsökningsväsendet omorganiserades till ett enda ämbetsverk den 1 december 2020. Om beräkningsgrunden för redovisningsavgiften inte ändras, uppskattas inflödet av redovisningsavgifter halveras, med andra ord minska med ca 4,2 miljoner euro per år.

Det totala beloppet av de redovisningsavgifter som borgenärerna betalar ökar inte, utan beräknas minska något jämfört med tiden före utsökningsväsendets organisationsreform.

Ytterligare information: Terhi Salmela, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 203
[email protected]
 

Sivun alkuun